Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Thứ ba - 27/07/2021 22:18
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tập trung thực hiện trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo, điều hành nêu tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các nghị Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, trong đó kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, không để công việc trì trệ; chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành nhưng luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra giải pháp kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất; trong đó chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tập trung cao nhất cho phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, triển khai hiệu quả chiến lược vắc-xin

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc-xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh với cách làm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Tăng cường điều tra, truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng kịp thời, thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi y tế và điều trị hiệu quả để dập dịch trong thời gian sớm nhất. Thực hiện giãn cách, phong tỏa trong phạm vi phù hợp; duy trì đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh bình thường đối với những địa bàn có đủ điều kiện chống dịch hiệu quả gắn với thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng dịch nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin an toàn, hiệu quả trên địa bàn tỉnh để sớm kiểm soát dịch bệnh, đạt miễn dịch cộng đồng; ưu tiên tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo các quy định hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế. Tiếp tục hướng dẫn các phương thức, điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí cách ly phù hợp như: quy trình cách ly tại nhà đối với F1, việc tự xét nghiệm. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh chính sách, giải pháp thiết thực hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh trong việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 được nêu tại Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp thực hiện “mục tiêu kép”, linh hoạt, phù hợp, theo phân cấp của chính quyền, địa phương các cấp; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021 đã đề ra của từng ngành, địa phương, góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh. Tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập đối với doanh nghiệp do sự thiếu kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm nguyên tắc phân định trách nhiệm rõ ràng, minh bạch. Thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người; phòng, chống tham nhũng hiệu quả, ngay tại cơ sở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh cập nhật các kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Chủ động rà soát tiến độ giải ngân đối với từng dự án, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân cao, kiên quyết tham mưu xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra đến cuối năm 2021 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ. Tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư, nhất là các dự án động lực, trọng điểm của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư để đẩy nhanh tiếp độ thực hiện dự án theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy nhanh công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo tiến độ đã được phê duyệt.

Đồng thời, chủ động tham mưu đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách hành chính; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất tháo gỡ, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; mở rộng và phát triển thị trường nội địa; tập trung phát triển, nâng cao năng lực xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát tham mưu UBND tỉnh có giải pháp cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phù hợp điều kiện, thế mạnh của tỉnh. Tập trung xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhất là mùa mưa bão sắp đến.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành dự toán được giao trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường quản lý, phát triển đô thị. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng nguyên vật liệu xây dựng, phục vụ cho các dự án đầu tư công.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo dõi tiến độ và đôn đốc các địa phương lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh có biện pháp đảm bảo duy trì hoạt động giao thông, vận tải thông suốt, nhất là việc cung ứng, vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hộic chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Sở Y tế tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành y tế theo kế hoạch đề ra; bảo đảm các điều kiện về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong đợt dịch Covid-19 đang bùng phát trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 đợt 2 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp theo thẩm quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ công việc theo hình thức trực tuyến; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thi tuyển công chức, viên chức; thăng hạng, nâng ngạch khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới theo kế hoạch đã đề ra, nắm chắc diễn biến tình hình để bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong mọi tình huống; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Phú Yên năm 2021.

Công an tỉnh chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú, nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm.

Thủy Loan (phuyen.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,768
  • Tháng hiện tại7,415
  • Tổng lượt truy cập2,095,599
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây