Ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII: UBND tỉnh trình bày nhiều báo cáo quan trọng

Thứ tư - 07/12/2022 21:04
Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII khai mạc trọng thể tại hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và 48/50 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII.

Diễn văn khai mạc kỳ họp do đồng chí Cao Thị Hòa An trình bày, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ngân sách Nhà nước, đầu tư năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh (QP-AN) năm 2023… Kỳ họp cũng sẽ dành 1,5 ngày để tiến hành phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề quan trọng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, chính quyền các cấp, các kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân được dư luận, xã hội quan tâm. Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung; chất vấn đúng và trúng trọng tâm các vấn đề mà cử tri quan tâm; hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Kinh tế - xã hội năm 2022 phục hồi, phát triển mạnh mẽ

Tiếp đó, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Báo cáo nêu rõ, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh COVID-19 tác động không thuận lợi đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, nên tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi phát triển mạnh mẽ, an sinh xã hội đảm bảo, QP-AN được củng cố, tăng cường. Dự ước cả năm 2022, có 13/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch theo nghị quyết HĐND tỉnh giao…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh và những năm tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả các quy định, chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cùng với việc chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế trong năm 2022, phân tích nguyên nhân, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ cũng trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong năm 2023. Đó là, tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay từ đầu năm kịch bản chỉ đạo, điều hành nền kinh tế tỉnh trong năm 2023, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo từng tháng, từng quý; trong đó tập trung thực hiện hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2030, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường...

Tiếp tục chương trình, Giám đốc Sở Tài chính Hồ Quang Đệ báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: ANH NGỌC

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Đại Dương ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng cho thành quả chung của năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh và những năm tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả các quy định, chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ động theo dõi, bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025… để triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng nâng cao chất lượng an sinh xã hội, đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; bám sát các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh, Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, các chủ trương, định hướng của trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, xác định lĩnh vực cần tập trung để phục hồi và phát triển. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng trong quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách mới của trung ương tại địa phương; việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương bày tỏ tin tưởng Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh và đề ra nhiều giải pháp thực hiện khả thi để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri

 

Sau phiên khai mạc, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Chân báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đồng chí Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8; kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 8, 9, 10; các ý kiến trả lời, lời hứa của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tại kỳ họp thứ 8. Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo thuyết trình của UBND tỉnh về các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. 

 

Đồng chí Tạ Anh Tuấn trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: ANH NGỌC

 

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Viện trưởng Viện KSND tỉnh và Chánh án TAND tỉnh báo cáo công tác năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023. Các ban: Pháp chế, Kinh tế - ngân sách, Văn hóa - xã hội, Dân tộc của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan thuộc lĩnh vực hoạt động.

Khép lại ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 13, chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận tổ; HĐND tỉnh tiến hành thủ tục bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND tỉnh do đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 48/48 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh là ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thái.

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ngày 8/12, các đại biểu dành thời gian thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

HÀ MY (PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại47,199
  • Tổng lượt truy cập2,297,061
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây