Hội nghị UBND tỉnh cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thứ bảy - 10/07/2021 01:02
Chiều 8/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị UBND tỉnh để cho ý kiến, thông qua dự thảo một số nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII và một số nội dung khác có liên quan. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (thông qua ứng dụng Microsoft Teams).Tham dự tại điểm cầu của UBND tỉnh có các đồng chí: Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tấn Hổ, Hồ Thị Nguyên Thảo, Đào Mỹ. Tham dự tại các điểm cầu có đồng chí Lê Thanh Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và lãnh đạo các địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất thông qua 24 dự thảo trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII và một số nội dung khác có liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thế,Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đối với 15 nội dung đã thống nhất, đề nghị các đơn vị có văn bản trình;09 nội dung trình tiếp theo, các đơn vị tiếp thu các ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện văn bản để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định. Đối với một số nội dung khác, nếu các đơn vị hoàn thành kịp thời gian thì trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nếu không kịp thì trình theo chuyên đề.

Kết thúc hội nghị UBND tỉnh , Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị giao ban, thực hiện chế độ giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành và địa phương, đồng chí Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương chấn chỉnh tình trạng đội ngũ cán bộ công chức chưa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch để làm gương cho người dân thực hiện đúng. Các địa phương cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường kiểm tra, xử phạt việc người dân, cán bộ đi ra đường không đeo khẩu trang và việc chấp hành giãn cách xã hội...Giao nhiệm vụ Tiểu ban truy vết kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại các địa phương, kiến nghị việc xử phạt cụ thể với từng trường hợp, ngay cả lãnh đạo địa phương nếu có vi phạm.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh lưu ý việc rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, nhanh hơn trong công tác xét nghiệm. Trung tâm Y tế các địa phương phải tổ chức tập huấn đội ngũ lấy mẫu và nhập liệu theo đúng hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh). CDC tỉnh phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin của Bộ y tế sớm hoàn thành phần mềm tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình dịch COVID-19 tỉnh, ứng dụng để thực hiện nhanh, đúng việc trả kết quả xét nghiệm.

Để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên liên tục kiến thức phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao nhận thức để người dân biết tự bảo vệ mình và cùng chính quyền tham gia phòng, chống dịch; đồng thời, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch. Đề nghị lãnh đạo địa phương, các cấp, các ngành trong quá trình điều hành, xử lý công việc hạn chế tiếp xúc để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Do đó, các địa phương phải quan tâm trang bị hệ thống họp trực tuyến cho cấp huyện, xã. Đối với thành phố Tuy Hòa, phải sớm xây dựng tiêu chí để thực hiện cách ly thí điểm F1 tại nhà theo đúng quy định.

24 nội dung thông qua tại Hội nghị UBND tỉnh 

- Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2021 và chương trình công tác tháng 7/2021

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2021;

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trong 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021.

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2019;

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các công trình, dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán đến tháng 6 năm 2021;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn do tỉnh quản lý).

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và nhu cầu nguồn lực của các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyđịnh khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh vềviệc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua nội dung Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh PhúYên giai đoạn 2021-2025;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Phú Yên.

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, Nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Phú Yên.

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tây Hòa;

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức chi Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên.

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2021;

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng , chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các chương trình,chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.                   

Thùy Loan (phuyen.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay4,535
  • Tháng hiện tại68,620
  • Tổng lượt truy cập1,809,298
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây