Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 1)

Thứ ba - 18/05/2021 20:34
Đơn vị bầu cử số 1, gồm: TX Đông Hòa, các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa

 

         “ …Ở bất cứ vị trí công tác nào, trước đây là Chủ tịch UBND tỉnh, nay là Bí thư Tỉnh ủy, hay sau này tiếp tục được bà con tín nhiệm bầu làm ĐBQH thì mục tiêu và cũng là tâm nguyện của tôi chính là phát triển tỉnh ta nhanh và bền vững, đời sống của bà con nhân dân được nâng cao …”

                           I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

        1. Triển khai công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

        2. Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội.

         3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

        4. Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

        5. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

        6. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi môi trường.

         II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

          MỤC TIÊU

        1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một ĐBQH, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung cũng như thành công của Quốc hội; bao quát trên cả ba chức năng của Quốc hội:

             1. Lập hiến, lập pháp.

             2. Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

             3. Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

        2. Xây dựng và phát triển Phú Yên xanh hơn, nhanh hơn và bền vững hơn - một Phú Yên giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, một Phú Yên mà ở đó, sự phát triển không để lại ai ở phía sau, mọi người dân phải có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

        III. GIẢI PHÁP CỤ THỂ

        1. Với vai trò là một đảng viên, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Luôn luôn trau dồi đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực, quyết liệt đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ Đảng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

        2. Gắn bó mật thiết với bà con nhân dân, nắm bắt tâm tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc chính đáng của bà con nhân dân.

         Với sự gắn bó mật thiết với bà con nhân dân, tôi chủ động lắng nghe những sáng kiến, ý kiến tâm huyết của người dân, chủ động nắm bắt, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của người dân. Để từ đó,

        Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền tỉnh, với vai trò Bí thư Tỉnh ủy, tôi chủ động bàn bạc trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết một cách đạt lý, thấu tình để bà con có cuộc sống ấm no nhất, hạnh phúc nhất. Bởi vì, mọi sự phát triển cuối cùng cũng là vì người dân.

         Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền của tỉnh thì vai trò là ĐBQH chính là cơ hội để đưa vấn đề này ra nghị trường Quốc hội, để thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ, để tiếng nói của từng cử tri tỉnh ta, dù ở vùng xa nhất cũng được lắng nghe, tiếp thu và đưa lên nghị trường trung tâm nhất của đất nước. Đồng thời, với kinh nghiệm, những mối quan hệ trong nước và quốc tế được xây dựng từ các vị trí công tác hiện tại và trước đây, tôi có thể chủ động tìm kiếm những giải pháp, kết nối những nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh cũng như đời sống của nhân dân.

        Đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, ĐBQH, tôi sẽ chủ động tham gia một cách tích cực, công tâm, vì lợi ích chung bền vững của đất nước, của dân tộc.

        3. Phát triển tỉnh gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, là sự phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững. Trong giai đoạn tới, chúng ta sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với trọng tâm, trọng điểm trên nền tảng quy hoạch, hạ tầng đồng bộ, chính quyền hiện đại, minh bạch và môi trường trong lành. Cụ thể:

        Về phát triển kinh tế, trung tâm của chiến lược kinh tế chính là đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi, nâng cao giá trị, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, cũng như thu hút các doanh nghiệp lớn vào các khu công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là Khu kinh tế Nam Phú Yên.

        Về phát triển xã hội, bên cạnh các chương trình đang triển khai nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân như chương trình nông thôn mới… thì giáo dục, y tế và văn hóa là ba lĩnh vực tỉnh sẽ tập trung để nâng cao, tạo đột phá về chất lượng.

         Về giáo dục, sẽ tập trung định hướng xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn, không bạo lực học đường, giữ các giá trị truyền thống: “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Tôn sư trọng đạo”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giáo dục; chú trọng giáo dục văn thể mỹ; triển khai các môn ngoại khóa như âm nhạc, hội họa, sáng tác, các môn thể thao...; tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại, học địa lý, lịch sử ngoài trường học; tổ chức các cuộc thi tiếng Anh, tin học và các môn nghệ thuật khác để khuyến khích tài năng trẻ của tỉnh nhà. Đồng thời chú trọng đào tạo cũng như thu hút, tuyển dụng các thầy, cô giáo giỏi trong các lĩnh vực.

         Về y tế, triển khai đồng thời việc tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng y tế công, cũng như đẩy mạnh, khuyến khích xã hội hoá đầu tư phát triển lĩnh vực y tế.

        Về văn hóa, coi trọng việc khôi phục, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương; xây dựng các nét đẹp văn hóa, lối sống văn minh để nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, cũng như phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội; để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn.

         Kinh tế - xã hội cần được phát triển trên nền tảng quy hoạch tốt, môi trường tốt và hệ thống hành chính tốt.

         Về định hướng quy hoạch, đây chính là kịch bản quan trọng nhất để tỉnh ta phát huy tối đa tiềm năng, cũng như để phát triển bền vững. Hiện nay, một trong những đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch có uy tín của quốc tế đang triển khai xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, chúng ta sẽ có định hướng xây dựng hệ thống giao thông đảm bảo kết nối thông suốt, có sân bay Tuy Hòa được mở rộng; có các cụm đô thị hiện đại, có vùng nông thôn, miền núi phát triển hài hòa; có các khu công nghiệp, khu nông nghiệp tập trung, vùng nuôi trồng thủy sản lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, để năng suất và chất lượng các sản phẩm của tỉnh nói chung và của bà con chúng ta cao hơn.

         Về môi trường, chúng tôi quyết tâm đưa Phú Yên trở thành một trong những địa phương có môi trường trong lành nhất cả nước. Những hoạt động thiết thực như: Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, vận động các tổ chức đoàn thể và bà con nhân dân tham gia dọn rác, làm sạch môi trường đang được khuyến khích, vận động triển khai trên toàn tỉnh. Đồng thời, hưởng ứng chương trình “1 tỉ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta sẽ đẩy mạnh trồng cây gây rừng, sẽ tăng độ bao phủ cây xanh, bao phủ rừng để Phú Yên trở thành địa phương có diện tích rừng cao. Các công viên, các vườn hoa, và cả những khoảng đất trống cũng sẽ được trồng cây, trồng hoa, tạo môi trường xanh, sạch và đẹp.

         Về hệ thống hành chính, chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ triển khai ứng dụng công nghệ vào hệ thống hành chính, đặc biệt là những bộ phận tiếp xúc với nhân dân, hướng tới xây dựng một chính quyền phục vụ. Đội ngũ cán bộ được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, tổ chức bộ máy được sắp xếp, bố trí lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

         Thu hút nhân tài, đội ngũ trí thức trình độ cao về sinh sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển tỉnh là điều không thể thiếu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh, đặc biệt là những người dân Phú Yên đang học tập và làm việc trong và ngoài nước.

       Cuối cùng, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trước mắt là phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

         Mọi mục tiêu, giải pháp sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự đoàn kết và đồng hành của tất cả chúng ta, bao gồm: Sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự năng động của các cấp chính quyền và sự chia sẻ, ủng hộ của toàn thể bà con cử tri, nhân dân trong tỉnh.

         Tôi nhận thức sâu sắc rằng, ứng cử ĐBQH là vinh dự lớn cho bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước cử tri cả nước và cử tri tỉnh nhà. Tôi nhận thấy ĐBQH là đại biểu của nhân dân, có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn ĐBQH trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

         Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đoàn ĐBQH, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi sẽ cùng các vị ĐBQH tiếp tục nghiên cứu, giám sát để thực hiện tốt hơn các cơ chế, chính sách về phát triển nguồn lực, cải cách hành chính, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

         2. Tôi sẽ thực hiện tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là ở địa phương tôi ứng cử, là cầu nối để đưa tiếng nói của cử tri đến chính quyền các cấp và Quốc hội; theo dõi, giám sát để giải quyết kiến nghị của cử tri, làm thế nào để ĐBQH thực sự gần dân và tiếp thu đầy đủ nhất ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri.

          3. Là ứng cử viên nữ, tôi quan tâm đến bình đẳng giới, đến sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới, quyền phụ nữ và trẻ em, làm thế nào để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Bảo vệ, hướng dẫn phụ nữ và trẻ em thực hiện tốt quyền của mình đã được pháp luật quy định.

         4. Thực hiện quan điểm của Đảng: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một người tâm huyết với ngành Giáo dục, tôi sẽ có tiếng nói trong Quốc hội, các bộ ngành hữu quan, quan tâm đến việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; gắn đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục, huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo.

        Là người công tác trong ngành Giáo dục lâu năm, với nhiều vị trí khác nhau, tôi nhận thức rằng, một trong những con đường để phát triển kinh tế địa phương, để thoát nghèo và có cuộc sống ổn định đối với con em chúng ta là phải được đào tạo để có chuyên môn, có nghề nghiệp, công việc ổn định. Là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, tôi sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh cả nước và đặc biệt là học sinh Phú Yên ăn cơm nhà học đại học. Trường đại học Phú Yên đang đào tạo nhiều ngành nghề mà tỉnh nhà và cả nước đang có nhu cầu như: Ngôn ngữ Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Công nghệ thông tin, cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)…

         5. Với lợi thế rất lớn của tỉnh là du lịch và dịch vụ, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc, nổi tiếng: (Núi Đá Bia, Vũng Rô, Mũi Điện, Tháp Nhạn, Gành Đá dĩa, Đầm Ô Loan...), tôi mong muốn có cơ hội cùng với các ĐBQH khác và đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất những cơ chế, giải pháp để đẩy nhanh phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh nhà.

        Với tiềm năng phát triển nông nghiệp, hơn 70% dân số của tỉnh là nông dân; là một người xuất thân từ nông dân, tôi thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người nông dân, tôi quan tâm đến vấn đề tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm đến đầu ra cho sản phẩm, tránh tình trạng bị ép giá khi bán sản phẩm ra thị trường; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững… để nâng cao đời sống cho bà con nông dân.

        Đây là 5 vấn đề tôi tâm đắc, trăn trở và mong muốn có cơ hội, điều kiện phấn đấu thực hiện tốt trong thời gian tới. Tuy nhiên, không dừng lại những vấn đề đó, mà bản thân sẽ không ngừng học tập, cập nhật thường xuyên tình hình thực tiễn của địa phương, của đất nước để bổ sung vào chương trình hành động của mình.

       Thực hiện chủ trương tăng cường ĐBQH chuyên trách là những người có kinh nghiệm và am hiểu ở các lĩnh vực, tôi được Hội đồng Bầu cử quốc gia phân công về ứng cử ĐBQH tại Phú Yên. Với tôi, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm to lớn trước nhân dân, cử tri tỉnh nhà. Với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, tôi chủ động thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm cử tri tỉnh nhà.

         1. Là ĐBQH chuyên trách, dành toàn bộ thời gian cho hoạt động của Quốc hội, tôi sẽ chủ động, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu ra mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về quốc kế dân sinh, đặc biệt là những vấn đề mà đồng bào, cử tri tỉnh nhà quan tâm. Tôi sẽ tích cực tham gia các kỳ họp HĐND tỉnh để nắm bắt sâu sát nhất những vấn đề đặt ra trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Phú Yên cũng như nguyện vọng của cử tri.

         Là Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, với vai trò ĐBQH, tôi sẽ nỗ lực chuyển tải tâm nguyện của cử tri tỉnh nhà đến với các cơ quan hữu quan và kiên trì theo đuổi tận gốc vấn đề, để có câu trả lời đầy đủ và thuyết phục nhất.

          2. Về xây dựng luật, trong điều kiện văn hóa, giáo dục phát sinh rất nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, xây dựng mới các đạo luật thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Đặc biệt, bảo vệ các giá trị đạo đức của dân tộc, đổi mới giáo dục có lộ trình phù hợp, nâng cao chất lượng giáo dục, giảm bớt áp lực không cần thiết cho học sinh, đầu tư cho giáo dục hiệu quả, thực chất, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với trường nội trú, bán trú…

         3. Về quyết định những vấn đề quan trọng, tôi sẽ phấn đấu làm tròn trách nhiệm người đại biểu, thận trọng, kỹ lưỡng và trách nhiệm. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm và dành thời gian thích đáng thực hiện các công việc sau:

         Kiến nghị Nhà nước có cơ chế tổ chức thực hiện hiệu quả “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi” theo nghị quyết của Quốc hội. Đây là một dấu son của Quốc hội khóa XIV mà các khóa tiếp theo phải thúc đẩy triển khai thực hiện.

          Kiến nghị Quốc hội tập trung ngân sách để ưu tiên xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông, ưu tiên phát triển du lịch, cung cấp nước sạch ở các tỉnh còn khó khăn, đầu tư thủy lợi cho các khu vực trọng điểm nông nghiệp như Phú Yên.

         Kiến nghị Nhà nước thúc đẩy các chương trình xóa đói, giảm nghèo, có chính sách hỗ trợ trồng và khai thác rừng hợp lý để người dân sống và gắn bó với rừng; ưu tiên hỗ trợ các gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam - dioxin một cách thiết thực và đồng bộ hơn nữa...

         4. Về hoạt động giám sát, tôi sẽ đề nghị Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm: phòng chống tham nhũng, nâng cao đạo đức thực thi công vụ; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoàn thiện cơ chế phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như dịch COVID-19; thực hiện pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, về quản lý đất đai, chống biến đổi khí hậu...

         5. Với riêng Phú Yên, dành thời gian tìm hiểu và đi thực tế, gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo địa phương và cử tri, tôi biết tỉnh nhà có nhiều tiềm năng cần khai thác. Để thiết thực đóng góp vào sự phát triển của Phú Yên, tôi nguyện sẽ tiếp nối tâm huyết và nỗ lực của các ĐBQH khóa trước, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp, tháo gỡ cơ chế, khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, kết nối các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, ưu tiên hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin một cách hiệu quả nhất…

         Được về ứng cử tại Phú Yên, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình với tôi vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn. Với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, được sự giúp đỡ của cử tri, sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, tôi tin tưởng sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, khiêm tốn học hỏi, giữ vững phẩm chất đạo đức, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri tỉnh nhà đã dành cho.

        Trên cương vị hiện nay là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) Phú Yên và rất vinh dự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Với tôi, trách nhiệm của người đại biểu dân cử là gần dân, nếu được cử tri quan tâm, tín nhiệm bầu chọn làm ĐBQH, tôi nỗ lực thực hiện các nội dung như sau:

         1. Đối với cử tri: Tôi sẽ thường xuyên, chủ động liên hệ, gặp gỡ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh đến Quốc hội, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để xử lý giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được.

         2. Tích cực đưa Luật KH-CN thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy thông qua các Luật Đo lường, Chất lượng sản phẩm hàng hóa, ban hành Chiến lược phát triển KH-CN quốc gia đến năm 2030…, tạo động lực nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới và phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số, chủ động, tích cực tham gia và ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; khắc phục những tồn tại, hạn chế, sớm đưa KHCN và ĐMST bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

        3. Sớm tập trung và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, ứng dụng KH-CN và ĐMST, gồm ba cơ chế: Cơ chế phát triển KH-CN hướng vào ứng dụng (tạo cung), cơ chế phát triển kinh tế - xã hội dựa trên đổi mới sáng tạo (tạo cầu) và cơ chế liên kết phát triển KH-CN với phát triển kinh tế - xã hội (liên kết cung - cầu). Theo đó, ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước cho phát triển triển khoa học và đổi mới công nghệ, để KH-CN thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội.

         4. Một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, bên cạnh những kiến nghị của bà con, trong lĩnh vực phụ trách và thực hiện 1/6 nhiệm vụ/giải pháp được đề cập tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thức XVII, như là: Ứng dụng các tiến bộ KH-CN, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao trong phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

         Với 5 nhiệm vụ/giải pháp cụ thể như sau:

          4.1. Đề xuất xây dựng bộ cơ sở dữ liệu số hóa về tài nguyên đất nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững; chương trình Phần mềm trực tuyến quản lý tài nguyên đất tỉnh Phú Yên đáp ứng yêu cầu quản trị, truy cập, cập nhật, ra quyết định và tương thích với kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

          4.2. Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu, mô hình hay vào thực tiễn sản xuất - đời sống, nhất là các mô hình đem lại năng suất, hiệu quả trong sản xuất, như: Phát triển giống sắn mới, kháng bệnh khảm lá cho năng suất cao; mô hình sản xuất, quy trình trồng các loài hoa (hồ điệp, đai châu và hồng môn); mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu (sâm bố chính, cây sa nhân tím, cây ba kích); công nghệ sản xuất cây cao lương ngọt và các sản phẩm theo chuỗi giá trị; mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng; mô hình trồng nấm, cây ăn quả (cam, mít...); thức ăn cho chăn nuôi (bò, cá, tôm hùm…); mô hình/quy trình nuôi tôm (thẻ chân trắng, tôm sú, tôm hùm), cua lột, cá chình hoa theo hướng công nghệ cao…, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng có giá trị cao, mang lại lợi nhuận cho người dân.

          4.3. Đối với các doanh nghiệp trong các khu, cụm kinh tế, tôi sẽ chỉ đạo và tham mưu triển khai chương trình “nâng cao năng suất chất lượng”, “hỗ trợ doanh nghiệp”, “đổi mới công nghệ”; hình thành quỹ phát triển KHCN và ĐMST tại các doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, thu nhập cho công nhân.

        4.4. Hình thành chương trình hỗ trợ sản phẩm OCOP, hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KH-CN để tăng năng suất và hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động.

          4.5. Phối hợp với trường đại học và các viện nghiên cứu để giải quyết những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống; hình thành không gian ĐMST và chuyển đổi số, là nơi giao dịch kết nối giữa cung - cầu công nghệ (bao gồm thật - ảo) cho tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên sẵn sàng tiếp nhận, chuyển giao giữa các viện, trường, doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị để phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp ĐMST, phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh.

         Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, tôi sẽ nỗ lực không ngừng để thực hiện đúng chương trình hành động của mình.

        Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, với 3 chức năng cơ bản: Lập hiến, lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

         Người ĐBQH là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ cho cử tri ở đơn vị bầu chọn mình mà còn đại diện cho nhân dân của tỉnh và của cả nước. Bản thân tôi nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, sẽ luôn quan tâm, tập trung trí tuệ, năng lực để thực hiện một số nội dung sau đây:

         1. Bản thân sẽ tiếp tục tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập nâng cao trình độ để xứng đáng là người Đảng viên, là CBCC gương mẫu, tận tụy, phục vụ nhân dân. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm kỹ năng hoạt động của ĐBQH để tham gia những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng nhằm đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

         2. Có trách nhiệm cao trong việc tham gia vào các kỳ họp, chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của Quốc hội, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và tư cách đại biểu của mình trước cử tri; thường xuyên tiếp xúc và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan hữu quan về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan, ban ngành; giúp đỡ cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng, hợp pháp của mình và thông tin kết quả giải quyết của cơ quan chức năng đến cử tri kịp thời.

         3. Về lĩnh vực chuyên môn, với tư cách và trách nhiệm là người đứng đầu trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo ngành thúc đẩy phát triển các lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và xây dựng nếp sống mới. Trong đó chú trọng phát triển du lịch dựa trên nền tảng nguồn tài nguyên về thiên nhiên, về lịch sử văn hóa, xã hội và nhân văn của tỉnh, với nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt như gành Đá Đĩa, Tháp Nhạn, Vũng Rô, Bãi Môn - Mũi Điện… và phát triển du lịch biển đảo; tập trung chỉ đạo công tác giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái; các sản phẩm làng nghề của Phú Yên để làm phong phú thêm các dịch vụ du lịch và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương

        Cùng các ngành liên quan của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh và kiến nghị với các bộ ngành Trung ương hỗ trợ về quy hoạch, quảng bá, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư hạ tầng du lịch để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tôi sẽ cùng với cử tri và lãnh đạo địa phương theo dõi, giám sát việc triển khai quy hoạch, phát triển du lịch gắn liền công tác bảo tồn di tích, danh thắng và bảo vệ môi trường.

        4. Tôi sẽ cùng với ngành tích cực huy động mọi nguồn lực quan tâm đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí để đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng và giữ gìn gia đình hạnh phúc.

        5. Tôi sẽ quan tâm đến chính sách an sinh xã hội đối với cán bộ cơ sở, người có công, người cao tuổi. Là một đại biểu nữ, tôi đặc biệt quan tâm các chính sách liên quan đến quyền lợi phụ nữ và trẻ em như: Sức khỏe và sinh sản, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… nhằm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ, người cao tuổi có điều kiện môi trường sống, làm việc thuận lợi hơn… và trẻ em có điều kiện đến trường tốt hơn.

        Văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và xây dựng đời sống mới là những lĩnh vực quan trọng trong đời sống hiện nay, quan tâm đến những lĩnh vực trên cũng đồng nghĩa nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

        Là một đại biểu nữ, tôi rất mong muốn được quý bà con nhân dân, toàn thể cử tri ủng hộ, giúp đỡ tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV để bản thân có cơ hội thực hiện chương trình hành động của mình và mang tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương, của tỉnh đến với Quốc hội, với mục đích cao nhất là Quốc hội ban hành các chủ trương, chính sách tốt hơn cho tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Trước các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, trước bà con nhân dân, trước cử tri, tôi nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, chức trách, quyền hạn của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐBQH và xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi, kỳ vọng của bà con nhân dân.

(Theo PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,800
  • Tháng hiện tại60,771
  • Tổng lượt truy cập1,801,449
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây