Ban Nội chính Trung ương: Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Thứ hai - 03/01/2022 22:20
Sáng 31/12/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; trao tặng Huân chương Lao động và các danh hiệu thi đua cho cán bộ, công chức của Ban. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thái học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Công đoàn viên chức Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động thuộc Ban Nội chính Trung ương; Vụ Địa phương II và Vụ Địa phương III dự trực tuyến tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, Ban Nội chính Trung ương đã chủ động xây dựng, tham mưu, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với cách làm bài bản, cụ thể, khoa học; nhất là, khẩn trương xây dựng, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, gắn với kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 của ngành Nội chính Đảng; chuẩn bị chu đáo, bài bản, kĩ lưỡng, chất lượng các tài liệu, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ tốt Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư 08 Đề án, 01 Chuyên đề lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tích cực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XIII) vào tháng 10/2022 và tiếp tục hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nổi bật là, đã chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo về cơ chế phối hợp chỉ đạo giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương, các địa phương trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thẩm định, tham gia ý kiến chất lượng đối với nhiều dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; chủ động, tích cực phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt được nhiều kết quả, tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả công tác của các vụ, đơn vị tiếp tục được nâng lên; trong thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Ban Chỉ đạo 110; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng; tham mưu ban hành hướng dẫn việc xác định những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm làm cơ sở cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng áp dụng thống nhất...
 
Các đồng chí Chủ trì Hội nghị
Các đồng chí Chủ trì Hội nghị

    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như: Tính nhạy bén, chủ động, quyết liệt, cụ thể, chiều sâu, logic, chất lượng ở một số đơn vị, lĩnh vực có lúc, có việc chưa cao, thậm chí có biểu hiện thụ động, chậm, thiếu tự tin…
 
    Tại Hội nghị đã có 09 ý kiến phát biểu tham luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban trong năm 2022.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2021; trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan báo chí trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Khẩn trương tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2022 của hai Ban Chỉ đạo; ban hành và tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch về phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo; ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra về xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, xử lý các hạn chế, vi phạm trong công tác giám định, định giá theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo từ năm 2021 chuyển sang; kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tập trung khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; xây dựng Đề án tham mưu ban hành quy định về kiểm soát quyền lực của các cơ quan nội chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp thu, hoàn thiện 3 đề án đã và sắp trình Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương, trong đó chủ động nắm bắt, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự; các vụ việc sai phạm về tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; hoàn thành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp…
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị

    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong rằng, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2021 cần nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa, tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm; quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, thật sự “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo”.
 
    Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Cấn Đức Quyết, nguyên Vụ trưởng thuộc Vụ Địa phương I và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Thái Anh Hùng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật. 
 
    Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” tặng đồng chí Trưởng Ban, các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Chánh Văn phòng Ban.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

    Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 7 đồng chí; trao Bằng khen tặng 02 tập thể có hai năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trao Bằng khen tặng 09 tập thể cấp vụ và 04 tập thể cấp phòng có thành tích xuất sắc, đột xuất; trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ban tặng 03 cá nhân có 03 năm liên tục được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở; trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tặng 23 cá nhân; trao Bằng khen tặng 05 cá nhân có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trao Bằng khen tặng 31 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất năm 2021 và 02 đồng chí có thành tích trong công tác bảo vệ, tiếp cận của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Giấy khen tặng 03 Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” và Giấy khen tặng 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
    Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng Giấy khen cho các Tổ công đoàn và cá nhân công đoàn viên thuộc Công đoàn Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Đặng Phước - Anh Hưng (noichinh.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay999
  • Tháng hiện tại19,490
  • Tổng lượt truy cập2,222,076
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây