Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ hai - 21/11/2022 00:27
Một trong những bài học quan trọng được rút ra từ thực tiễn đấu tranh PCTN thời gian qua là phải đặt cuộc đấu tranh PCTN, gắn với phòng, chống tiêu cực. Điều này đã thể hiện quyết tâm chính trị của đảng ta, đồng thời cũng xác định rõ đấu tranh PCTN, TC là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, thường xuyên phải tiến hành ngay, tiến hành kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, không ngừng, không nghỉ, thực hiện thắng lợi mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
  Thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao(1), cộng đồng quốc tế ghi nhận(2), góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế(3).
 
    Tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Ban Chỉ đạo) ngày 17/8/2022, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh:  Càng đấu tranh PCTN, TC càng có thêm sự kiên trì, kinh nghiệm, càng làm bài bản và mang lại hiệu quả cao hơn; chỉ đạo xử lý vụ nào chắc vụ đó, đánh đâu trúng đó, đối tượng bị xử lý tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022 (ngày 30/6/2022), Bộ Chính trị đã đánh giá khách quan: Công tác PCTN, TC vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế có lúc, có nơi còn chậm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC có mặt còn hạn chế; chất lượng đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng khép kín trong công tác cán bộ; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực còn mang tính hình thức, kiểm tra, đánh giá chưa thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa tham nhũng chưa cao; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ nét; hiệu lực, hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong PCTN, TC chưa cao(4).
 
Đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh Đặng Phước)

    Bên cạnh đó, thời gian gần đây nổi lên một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong đấu tranh PCTN, TC:
 
    Thứ nhất, mặc dù đã có nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý; nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự(5), nhưng vẫn tiếp tục xảy ra nhiều vụ tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, có tính hệ thống, xảy ra trong các lĩnh vực nhạy cảm, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín (như đấu thầu, đấu giá đất, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, y tế…); diễn ra ngay cả trong điều kiện đất nước đứng trước khó khăn; có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn tài sản công. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã khởi tố, điều tra gần 4.200 vụ án/7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; xử lý kỷ luật 56 cán bộ diện Trung ương quản lý (cao hơn gấp 4 lần nhiệm kỳ XI và bằng ½ nhiệm kỳ XII); xử lý hình sự 19 trường hợp cán bộ diện Trung ương quản lý. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã khởi tố mới 297 vụ án/682 bị can về tội tham nhũng (tăng 153 vụ, 298 bị can so với cùng kỳ năm trước); 26 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật Đảng (tăng 19 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan đã khởi tố 95 bị can; Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan đã khởi tố 16 bị can; Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã khởi tố 07 bị can; Vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC và một số công ty liên quan đã khởi tố 05 bị can…
 
    Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC và các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh PCTN, TC, nhất là phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn; vì vậy, số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được phát hiện và xử lý sẽ tiếp tục có xu hướng tăng lên. (2) Cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, gần đây lại bộc lộ thêm trong lĩnh vực định giá, đấu giá tài sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, y tế, đầu tư công. (3) Đất nước trong quá trình đẩy mạnh đầu tư, phát triển, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra với nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, đặc thù, nhất là huy động các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch, nên dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. (4) Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cả cán bộ cấp cao thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không biết sợ, vi phạm một cách ngang nhiên, thách thức kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước(6).
 
    Thứ hai, qua đẩy mạnh đấu tranh PCTN, TC, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lo ngại, làm việc cầm chừng, sợ sai, né tránh trách nhiệm, không dám làm, nhất là trong lĩnh vực y tế, đầu tư công(7), ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, môi trường đầu tư, kinh doanh và lợi ích của người dân. Theo thống kê của Bộ Y tế đối với 34/63 sở y tế, 21/39 bệnh viện tuyến Trung ương và 02 bệnh viện thuộc trường đại học tại thời điểm tháng 7/2022 cho thấy, 28/34 sở y tế báo cáo có tình trạng thiếu thuốc tại địa phương; 12/21 bệnh viện Trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc tại đơn vị; 26/34 sở y tế và 15/21 bệnh viện tuyến Trung ương báo cáo có tình trạng thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất; có 14/34 sở y tế và 8/21 bệnh viện tuyến Trung ương báo cáo có tình trạng thiếu trang thiết bị y tế(8). Đối với lĩnh vực đầu tư công, tại Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 7/2022 mới đạt gần 34,5%.
 
    Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Tinh thần, thái độ, trách nhiệm, ý thức phục vụ lợi ích chung, phục vụ nhân dân của một bộ phận cán cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. (2) Cơ chế, chính sách, pháp luật còn những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế, nên cán bộ, công chức không dám “vượt rào” hoặc nếu áp dụng quy định này thì lại không đúng với quy định ở các văn bản khác. (3) Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, do không nắm vững các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ nên sợ sai, không dám làm. (4) Công tác cán bộ ở một số nơi còn bất cập, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý không đúng chuyên môn, sở trường nên không có đủ kiến thức, bản lĩnh để đảm nhiệm công việc; trong khi đó việc đánh giá, xếp loại cán bộ còn hình thức, chưa có cơ chế đủ mạnh để điều chuyển, thay thế, buộc từ chức đối với cán bộ thiếu bản lĩnh, sợ trách nhiệm không dám làm. (5) Một số cán bộ, công chức trước đó đã chót “nhúng chàm” nên có tâm lý nghe ngóng, phòng thủ, sợ bị phát hiện.
 
    Để khắc phục những hạn chế nêu trên, cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, TC đã nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022 với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, bài bản và hiệu quả hơn nữa theo đúng yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. Trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau:
 
    Một là, công tác PCTN, TC phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, cả khu vực công và khu vực tư, cả Trung ương và địa phương nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Nhất là kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa PCTN với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để PCTN từ sớm, từ xa. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán những lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, chuyên môn sâu; những lĩnh vực, địa bàn có nhiều dư luận, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai cán bộ, đảng viên vi phạm để giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên biết giữ gìn phẩm chất, nhớ điều cấm, giữ giới hạn, quen làm việc và sinh sống trong môi trường bị giám sát và ràng buộc. Đảng viên đã vi phạm quy định của Đảng thì trước hết phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng; kỷ luật của Đảng phải nghiêm hơn pháp luật; kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử phạt người trước răn đe người sau, xử phạt số nhỏ để giáo dục số đông, truy tố một vụ cảnh tỉnh cả vùng. Phải quán triệt và thực hiện phương châm: Phòng ngừa, giải quyết sớm, “chữa bệnh, cứu người” trong kỷ luật của Đảng, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.
 
    Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu không thể tham nhũng, tiêu cực. Tập trung xây dựng, thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng thành các quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, liên thông, không còn kẽ hở để có thể lợi dụng tham nhũng, tiêu cực, đồng thời tạo chỗ dựa về chính trị - pháp lý để cán bộ yên tâm thực thi nhiệm vụ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục sơ hở, bất cập, hoàn thiện pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, giám định, định giá tài sản,... bảo đảm công khai, minh bạch, loại bỏ cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm”, qua đó, khơi thông các điểm nghẽn, huy động các nguồn lực để phục hồi, phát triển kinh tế nhanh, lành mạnh, bền vững. Sớm cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung thành các quy định cụ thể của pháp luật, có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhằm khắc phục những biểu hiện sợ sai, không dám làm như thời gian vừa qua.
 
    Ba là, tăng cường kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn. Quyền lực luôn có nguy cơ bị “tha hóa”, nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao trách nhiệm càng lớn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát để bảo đảm quyền lực luôn được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, không bị tha hóa; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm. Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tăng cường giám sát trong nội bộ tập thể lãnh đạo; công khai quy trình sử dụng quyền lực theo pháp luật để cán bộ, nhân dân giám sát. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư: “Bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật, bất kỳ ai sử dụng quyền lực đều phải phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và tự giác chịu sự giám sát của nhân dân”(9). Khẩn trương hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về về kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong công tác xây dựng pháp luật; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; trong hoạt động báo chí, truyền thông. 
 
    Bốn là, phải đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ là gốc của công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; công tác cán bộ là then chốt của công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn đấu tranh PCTN, TC thời gian qua cho thấy, đằng sau các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đều có sự bao che, tiếp tay, câu kết, móc nối của cán bộ thoái hóa, biến chất. Việc bổ nhiệm, đánh giá cán bộ qua rất nhiều bước, nhiều khâu nhưng vẫn có trường hợp cán bộ được bổ nhiệm sau một thời gian ngắn lại bị phát hiện sai phạm nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật Đảng, xử lý hình sự. Điều này cho thấy, công tác cán bộ vẫn còn để lọt những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào bộ máy lãnh đạo, quản lý hoặc việc giám sát, quản lý, đánh giá sau khi bổ nhiệm, giao việc, giao quyền chưa chặt chẽ, hiệu quả. Do vậy, phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ theo hướng chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, chống chạy chức, chạy quyền, bảo đảm chọn đúng người, giao đúng việc và quản lý, giám sát chặt chẽ. Kịp thời thay thế, điều chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với những cán bộ thiếu bản lĩnh, không đủ năng lực, uy tín thấp, vi phạm. Triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
 
    Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh. Quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cả những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực. Quá trình xử lý phải xem xét, đánh giá thật khách quan, biện chứng, thận trọng, cân nhắc kỹ bối cảnh lịch sử tại thời điểm xảy ra sai phạm, làm rõ động cơ, mục đích sai phạm để phân biệt hành vi của những người dám nghĩ, dám làm, có động cơ trong sáng với hành vi của những người có động cơ tư lợi để xử lý phù hợp, động viên, khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiên phong, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung của đất nước. Qua xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan chức năng cần chú trọng việc phát hiện những sơ hở, bất cập để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.
 
    Lựa chọn nhân sự bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩn chất, năng lực, uy tín, nhất là phẩm chất liêm chính tham gia Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC và các cơ quan chức năng ở Trung ương tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, tập trung vào chỉ đạo giải quyết những khâu yếu, việc khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong PCTN, TC ở địa phương, bảo đảm đạt kết quả thực chất, tránh hình thức, đáp ứng được mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
    Sáu là, kiên trì giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Những cán bộ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các vụ án, vụ việc vừa qua đều không thuộc những trường hợp có hoàn cảnh vật chất khó khăn, nhưng do lòng tham, do chủ nghĩa cá nhân nên đã bất chấp kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, phải kiên trì, thường xuyên giáo dục liêm chính, thực hiện cho được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấy được tham nhũng là độc ác, xấu xa, tội lỗi. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức được việc xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm thời gian qua không cản trở sự đổi mới, sáng tạo, không làm “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không làm “chậm sự phát triển” mà đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn chấn và tin tưởng trong nhân dân, làm cho cán bộ, công chức cẩn trọng hơn trong giải quyết công việc; đẩy mạnh PCTN, TC chỉ làm “chùn bước” những ai có động cơ không trong sáng, không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những người thiếu bản lĩnh.
 
    Một trong những bài học quan trọng được rút ra từ thực tiễn đấu tranh PCTN, TC thời gian qua là phải đặt cuộc đấu tranh PCTN, TC dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Điều này đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta, đồng thời cũng xác định rõ đấu tranh PCTN, TC là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên phải tiến hành ngay, tiến hành kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, không ngừng, không nghỉ, thực hiện thắng lợi mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực mà Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã đặt ra. 
 
    (1) Báo cáo số 02-BCĐT/DLXH ngày 21/02/2022 của Viện dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả thăm dò dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: 81% người được hỏi đánh giá công tác đấu tranh PCTN, TC, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có chuyển biến tích cực sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết.
    (2) Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) của Việt Nam năm 2021 đứng thứ 87/180, tăng 46 bậc so với năm 2012; cũng là năm Việt Nam có chỉ số CPI cao nhất trong 10 năm 2012-2021.
    (3) Báo cáo số 06-BC/TW, ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác PCTNTC giai đoạn 2012 – 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.
    (4) Báo cáo số 06-BC/TW, ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác PCTNTC giai đoạn 2012 – 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.
    (5) Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và cấp uỷ có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hơn 170 cán bộ diện Trung ương quản lý; xử lý hình sự 37 cán bộ diện Trung ương quản lý. 
    (6) Điển hình như giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thì Giám đốc kế nhiệm Trương Quang Việt tiếp tục bị bắt cũng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; trong khi các sai phạm xảy ra tại nhiều CDC trong cả nước đang được điều tra, xử lý thì Giám đốc CDC Quảng Ninh Ninh Văn Chủ lại tổ chức bữa tiệc chia tay trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong khi một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế bị khởi tố, điều tra, các cơ quan kiểm tra, thanh tra đang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Bộ Y tế thì tại đây vẫn xảy ra những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng…
    (7) Trong nhiệm kỳ của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cảnh báo về tình trạng này và gọi đó là “virus sợ trách nhiệm”. Tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã lưu ý: “Tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng có chững lại… Đừng vì những vụ việc sai phạm trước đây làm ảnh hưởng đến tư tưởng của các ngành, các cấp”. Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ ra những khó khăn đất nước đang phải đối mặt, trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chủ quan là một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
    (8) Báo điện tử Quân đội nhân dân (qdnd.vn), ngày 09/7/2022.
    (9) Phát biểu kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Hội nghị toàn quốc công tác PCTN năm 2018.
 
TS. Lê Văn Hạnh (noichinh.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,068
  • Tháng hiện tại19,559
  • Tổng lượt truy cập2,222,145
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây