Chấn chỉnh thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản

Thứ tư - 14/07/2021 21:24
Để chấn chỉnh một số thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản để nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản được cấp phép khai thác.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là trong việc thực hiện trình tự thủ tục thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản và hoạt động quản lý sau cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản. Tiếp tục triển khai, thực hiện cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo phù hợp với đặc điểm của từng loại khoáng sản; ưu tiên lựa chọn, cấp phép hoạt động khoáng sản cho các doanh nghiệp có tiềm lực lớn, công nghệ thân thiện với môi trường, các dự án khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản. Chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thanh tra, kiểm tra toàn bộ các giấy phép khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phát hiện xử lý vi phạm đối với các hành vi: khai thác không đúng thiết kế, công nghệ khai thác,…; đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân khai thác mất an toàn lao động, thất thoát lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa; kiên quyết không đề xuất cấp phép bổ sung mỏ đối với các dự án, dây chuyền vi phạm môi trường, thuế, hoạt động khai thác.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác; phối hợp với địa phương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, xử lý đối với việc vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; phối hợp với Cục Thuế tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các chủ mỏ xây dựng tuyến đường khai thác khoáng sản đảm bảo môi trường, an toàn trong giao thông; bên cạnh đó, tham gia kiểm tra, phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quy hoạch khoáng sản, để đảm bảo khi triển khai cấp phép hoạt động phù hợp với tình hình thực tế các địa phương.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện không đúng các nội dung theo giấy phép khai thác, Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh và các quy định pháp luật về khoáng sản. Theo thẩm quyền phối hợp xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để; xử lý nghiêm trách nhiệm của Chủ đầu tư/Nhà đầu tư trong việc để xảy ra tình trạng sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp đưa vào công trình thi công hoặc để đơn vị thi công công trình khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản trái phép, không đúng với hồ sơ dự án được duyệt...

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, làm việc yêu cầu các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản chấp hành nghiêm các nội dung quy định trong Giấy phép được cấp, như: Khai thác đúng vị trí, độ sâu, trữ lượng, công suất và phương pháp cho phép; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng nội dung hồ sơ bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong khu vực được cấp phép và cắm mốc các điểm khép góc khu vực khai thác khoáng sản theo đúng quy định tại Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; trường hợp mốc ranh giới khu vực khai thác bị cuốn trôi hoặc bị chôn vùi, phải có biện pháp khắc phục kịp thời và chỉ khai thác trong phạm vi khu vực được cấp phép.

Bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ có chứng chỉ, điều kiện năng lực phù hợp theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; sau khi bổ nhiệm phải có văn bản thông báo, kèm theo chứng chỉ, hồ sơ năng lực của giám đốc điều hành mỏ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường; khi có hoạt động khai thác, Giám đốc điều hành mỏ phải có mặt tại mỏ để điều hành hoạt động khai thác theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm quy định về hạng mục khai thác mỏ, quá trình khai thác phải tuân thủ theo đúng hệ thống khai thác, trình tự khai thác, hồ sơ thiết kế mỏ được duyệt và đảm bảo an toàn lao động. Trường hợp có sự thay đổi về các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Kết thúc năm khai thác (hàng năm) phải thực hiện đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng khu vực mỏ, mặt cắt hiện trạng; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan; lắp đặt và vận hành trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác. Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác; mở, lưu giữ, quản lý sổ sách, chứng từ, tài liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đầy đủ theo quy định tại Điều 41, 42, 43 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Thực hiện nghiêm các quy định về thời gian khai thác; bến, bãi tập kết cát; phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên sông và việc kinh doanh, sử dụng cát sỏi lòng sông theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Hoạt động khai thác cát chỉ được tiến hành từ 07 giờ đến 17 giờ hàng ngày, không được khai thác ban đêm; không sử dụng cát, sỏi lòng sông có đủ chất lượng để làm cát, sỏi xây dựng dùng cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng...

Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra thực địa, rà soát các điểm mỏ khoáng sản có chất lượng, trữ lượng (nhất là các mỏ đất san lấp) để bổ sung vào quy hoạch phải đáp ứng được các tiêu chí theo quy định các ngành, phù hợp với đặc điểm cụ thể từng địa phương và đưa ra khỏi quy hoạch những điểm mỏ chồng lấn, không phù hợp; đối với khai thác cát, sỏi lòng sông, quy hoạch phải kết hợp giữa việc khai thác với khơi thông dòng chảy, đảm bảo khoảng cách an toàn đến khu dân cư, các công trình quan trọng, các vấn đề về môi trường, cũng như hiệu quả đầu tư theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản kê khai, niêm yết giá theo quy định.

Tập trung thực hiện hoàn thành Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 theo Thông báo số 74/TB-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh; trong đó lưu ý nhu cầu đất san lấp, đá vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ; trình thẩm định, phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí trong tháng 8/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các dự án khai thác khoáng sản, dự án đầu tư mặt bằng sản xuất khu chế biến khoáng sản đã hết thời hạn chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn tất thủ tục, triển khai đi vào hoạt động; tham mưu đề xuất xử lý theo đúng quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2021.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên nắm tình hình, phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn việc khai thác, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản không phép, trái phép; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra tải trọng các xe chở khoáng sản (nhất là xe chở cát) lưu thông trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Tăng cường kiểm tra, truy quét, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường; đấu tranh, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã, thành phố không xem xét, nghiệm thu đối với các công trình, dự án sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; yêu cầu Chủ đầu tư kiểm điểm trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tình trạng sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp đưa vào thi công công trình. Nêu rõ tính hợp pháp của nguồn gốc khoáng sản sử dụng trong Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại văn bản này.

Thủy Loan (phuyen.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,574
  • Tháng hiện tại5,213
  • Tổng lượt truy cập2,207,799
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây