Viện KSND tỉnh: Chủ động tham mưu cấp ủy và kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật

Thứ ba - 26/07/2022 02:58
Trong những năm qua, Viện KSND tỉnh Phú Yên luôn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã tích cực tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tích cực tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy 

Những năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án. Trên từng lĩnh vực kiểm sát, Viện KSND tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị; tăng cường tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan tư pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong quản lý chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Trung Hưng

Đặc biệt, qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính về đất đai, Viện KSND tỉnh đã phát hiện nhiều hạn chế, sai phạm trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Điều này dẫn đến tình hình khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai thời gian qua diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều hạn chế, thiếu sót, sai phạm xảy ra trong hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này, nhất là việc thực hiện các trình tự, thủ tục về quản lý, thu hồi, cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, mua bán, tặng, cho quyền sử dụng đất... cần có sự chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, khắc phục.

Năm 2020-2021, Viện KSND tỉnh đã báo cáo và được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh gửi tài liệu về những dạng vi phạm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai đến UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở TN-MT, UBND huyện, thị, thành phố tự nghiên cứu vận dụng. 

Đồng thời, để phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai, ngày 17/5/2022, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã có công văn tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật.

Qua theo dõi tình hình cũng như báo cáo của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh, ngày 15/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn 311-CV/TU chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có Văn bản 3584/UBND-NC ngày 18/7/2022 gửi thủ trưởng các sở, ban ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy định pháp luật, nhất là việc có ý kiến, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện theo đúng quy định; trực tiếp tham gia hoặc cử người đại diện tham gia các phiên tòa, phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại… kịp thời tham mưu, thực hiện quyền kháng cáo phúc thẩm, đề nghị xem xét kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm khi quyền và lợi ích của Nhà nước bị xâm hại.

 

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hồ Ngọc Thảo cùng cán bộ Viện KSND tỉnh kiểm tra trực tiếp tại hiện trường lao động của phạm nhân thi hành án tại Trại giam Xuân Phước. Ảnh: CTV

Ngoài ra, qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, phát hiện sai phạm của UBND cấp huyện cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho một thửa đất, người dân đem các giấy chứng nhận này thế chấp nhiều ngân hàng khác nhau để vay vốn và không có khả năng thanh toán, cũng không thể thi hành án, Viện KSND tỉnh đã ban hành kiến nghị, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố; các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, kịp thời thu hồi GCNQSDĐ cấp không đúng quy định. Tiếp nhận kiến nghị này của Viện KSND tỉnh, ngày 7/7/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản 3368/UBND-ĐTXD gửi Sở TN-MT, UBND các huyện, thị, thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát, xử lý việc cấp GCNQSDĐ không đúng quy định để tăng cường hiệu quả hoạt động kê khai, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả từ công tác kiến nghị phòng ngừa

Với chức năng, nhiệm vụ của ngành, thời gian qua, Viện KSND tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị. Qua kiểm sát, Viện KSND tỉnh đã ban hành 75 kiến nghị, kháng nghị trong các khâu công tác với thủ trưởng các cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý Nhà nước để tăng cường công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan tư pháp, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 33-CT/ TU ngày 8/5/2019 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/ TU, các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt.

Tính từ tháng 5/2019-5/2022, các cơ quan liên ngành tư pháp đã tăng cường phối hợp, giải quyết 69/80 vụ án, đạt 86,25%. Trong đó có nhiều vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại kéo dài từ nhiều năm trước được Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc đã giải quyết xong, nhận được sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội. Kết quả này là nền tảng vững chắc để các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp hiệu quả hơn nữa trong việc giải quyết hiệu quả các loại án này trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Thời gian tới, Viện KSND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ rà soát các căn cứ pháp luật, dưới góc nhìn của cơ quan tư pháp, đề xuất các giải pháp căn cơ để Ban Cán sự Đảng xem xét báo cáo tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các cơ quan liên ngành tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, đặc biệt là các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy; thường trực các huyện, thị, thành ủy theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc năm 2022. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án. Trên từng lĩnh vực kiểm sát, Viện KSND tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị; tăng cường tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan tư pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong quản lý chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

 

LÊ TRUNG HƯNG

Bí thư Ban Cán sự Đảng,

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên 
-----------
Nguồn: Báo Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập1
  • Hôm nay2,806
  • Tháng hiện tại15,076
  • Tổng lượt truy cập2,312,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây