Quyết tâm xây dựng Đảng bộ, ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh

Thứ tư - 17/08/2022 22:28
Xây dựng Đảng bộ Viện KSND tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là nhân tố có ý nghĩa quyết định để đơn vị không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Gắn xây dựng Đảng với xây dựng ngành

Là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy Viện KSND Phú Yên luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Đồng thời phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp; chỉ thị, kế hoạch của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về công tác ngành KSND và nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự hàng năm. Đơn vị luôn chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ trọng án được dư luận xã hội quan tâm; phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp, ban hành kiến nghị khắc phục, phòng ngừa... góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản theo nghị quyết của Quốc hội đều được Viện KSND tỉnh thực hiện nghiêm túc, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng ủy Viện KSND tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Đảng ủy đưa việc thực hiện các nghị quyết và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; chỉ đạo CB, ĐV trong Đảng bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại CB, ĐV, tổ chức cơ sở Đảng cuối năm.

Đại hội điểm của Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra - khiếu tố, Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: CTV

Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, kiểm sát viên

Đảng ủy Viện KSND tỉnh chỉ đạo các chi bộ, CB, ĐV thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Đơn vị chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đảng ủy xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, giám sát CB, ĐV trong việc thực hiện đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được phân công; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi CB, ĐV, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để soi rọi bản thân trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngày càng vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện KSND tỉnh còn chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội thi về báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tuyên truyền chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Đồng thời phối hợp với lãnh đạo Viện KSND tỉnh tổ chức các cuộc thi xây dựng bài phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính, thi nâng cao kỹ năng xây dựng bản luận tội của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ... tạo điều kiện để CB, ĐV học tập, nghiên cứu, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực công tác. Đảng ủy cũng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, năm 2021, Viện KSND tỉnh được Viện KSND Tối cao tặng cờ thi đua Chính phủ; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc. Chi đoàn Viện KSND tỉnh được Đoàn Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu khối, Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Đảng bộ Viện KSND tỉnh 2 năm liên tục (2020-2021) được Đảng ủy Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành KSND, thời gian tới, Đảng ủy Viện KSND tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát Phú Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 55 của Đảng ủy Khối Cơ quan, doanh nghiệp, năm 2022, Viện KSND tỉnh tặng 13 tấn gạo, 100 suất quà cho 750 hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và học sinh nghèo vượt khó ở 12 xã, phường của Phú Yên; Chi đoàn Viện KSND tỉnh phối hợp với các chi đoàn trong khối thăm, tặng 125 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, có công cách mạng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như Xuân tình nguyện, Thắp sáng đường quê và Sắc hoa thanh niên, Sắc cờ quê hương… với tổng trị giá trên 335 triệu đồng.

 

HUỲNH NGỌC THANH

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh (PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay879
  • Tháng hiện tại47,155
  • Tổng lượt truy cập2,296,942
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây