Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2021): Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệu vụ năm 2021

Thứ ba - 20/07/2021 22:42
Trong những năm qua, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND tỉnh Phú Yên luôn có những đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành KSND.
Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Trước đây, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành mặc dù đã được quan tâm nhưng thường chỉ dựa vào kế hoạch hàng năm, kết quả công tác kiểm sát trên cơ sở báo cáo tuần, tháng, sơ tổng kết; kết quả kiểm tra đột xuất, định kỳ; các hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn; các vụ án do cấp huyện báo cáo thỉnh thị hoặc do có kháng cáo, kháng nghị... Hàng tháng, VKSND tỉnh chỉ tổ chức họp giao ban trực tiếp tại phòng họp, ít khi được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Nội dung họp giao ban cũng chỉ đánh giá kết quả công tác tháng, quý trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị...
Do đó, trong công tác chỉ đạo, điều hành có lúc lãnh đạo Viện chưa kịp thời nắm bắt cụ thể được tiến độ thực hiện kế hoạch của VKSND tỉnh và từng đơn vị cấp phòng, cấp huyện cũng như những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, nhất là VKSND cấp huyện để chỉ đạo giải quyết... Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi chưa đáp ứng với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành…
Vì vậy, một vấn đề đặt ra là phải có sự đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành như đã nói trên, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, cụ thể:
Hàng tháng, tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKSND hai cấp tỉnh và huyện với thành phần: Tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Viện trưởng và các đồng chí lãnh đạo Viện chủ trì, tham dự có Trưởng, phó trưởng phòng và cán bộ, KSV làm công tác tổng hợp của các phòng thuộc VKSND tỉnh; tại điểm cầu 09 VKSND cấp huyện có các đồng chí lãnh đạo, KSV, cán bộ làm công tác tổng hợp của đơn vị.


Hình ảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu VKSND tỉnh và các điểm cầu VKSND cấp huyện

Trước khi tổ chức Hội nghị, các phòng, VKSND cấp huyện báo cáo cụ thể về những vụ án, vụ việc cấp ủy Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Viện quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc; danh sách các vụ, việc tồn đọng; những vụ án có dấu hiệu oan, sai; các vụ án đánh bạc, tham nhũng, hủy hoại rừng, các vụ án hình sự bị hủy để điều tra lại, xét xử lại và các vụ, việc dân sự bị hủy để giải quyết lại; các kiến nghị của VKS chưa được cơ quan hữu quan trả lời... Đồng thời, VKSND tỉnh đề nghị các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị theo đúng trọng tâm, cụ thể, ngắn gọn, đề ra các biện pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới…
Báo cáo kết quả công tác trong tháng, Văn phòng tổng hợp xây dựng gửi trước cho lãnh đạo Viện và các đơn vị qua hộp thư điện tử để nghiên cứu. Tại Hội nghị, báo cáo này không trình bày lại mà đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo cụ thể về những vụ việc còn tồn đọng, chưa giải quyết của các đơn vị ở tất cả các khâu công tác; căn cứ vào các chỉ tiêu nghiệp vụ theo các Nghị quyết của Quốc Hội và của Ngành để xác định từng đơn vị cấp phòng, cấp huyện đã thực hiện đến đâu, những chỉ tiêu nào đạt, chỉ tiêu nào chưa đạt…
Trên cơ sở kết quả công tác, yêu cầu của VKSND tối cao, cấp ủy Đảng, kế hoạch công tác đã đề ra và diễn biến cuộc họp, lãnh đạo VKSND tỉnh kịp thời đề ra các giải pháp, có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị ngay tại Hội nghị giao ban…
Đối với Hội nghị giao ban quý được tổ chức bằng hình trực tuyến hoặc trực tiếp tại VKSND tỉnh tùy theo yêu cầu hoặc tại một VKSND cấp huyện đăng cai với thành phần gồm các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh chủ trì; các Trưởng, phó trưởng phòng và cán bộ, KSV làm công tác tổng hợp của các phòng thuộc VKSND tỉnh; Viện trưởng và cán bộ, KSV làm công tác tổng hợp của đơn vị VKS cấp huyện. Về nội dung giống như giao ban hàng tháng, tuy nhiên bằng việc để một đơn vị VKS cấp huyện tổ chức đăng cai Hội nghị, VKSND tỉnh Phú Yên mong muốn các đơn vị có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức một Hội nghị lớn, đồng thời đây cũng là dịp để các đơn vị trong toàn ngành kiểm sát Phú Yên giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Qua việc đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức Hội nghị giao ban, lãnh đạo Viện nắm được tổng thể công việc của toàn tỉnh cũng như công việc của các đơn vị cấp phòng, cấp huyện; nắm chắc được cả những tin báo, tố giác chưa giải quyết; những vụ việc có dấu hiệu oan sai, tồn đọng kéo dài…Từ đó, ngay tại Hội nghị lãnh đạo Viện đã truy vấn lãnh đạo các đơn vị, yêu cầu báo cáo, giải trình…Các đơn vị dự Hội nghị cũng được hỏi, trao đổi lẫn nhau.
Sau khi kết thúc Hội nghị, Văn phòng tổng hợp có thông báo bằng văn bản kết luận của đồng chí Viện trưởng tại Hội nghị để các đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện và thông báo này được đóng thành tập để tiện việc theo dõi việc tổ chức thực hiện.
Từ khi áp dụng đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức Hội nghị giao ban hàng tháng, quý đã thể hiện tính khả thi và có lợi ích thiết thực trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Hệ thống chỉ tiêu của VKSND tối cao, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục có sự đổi mới trong công tác giao ban. Sáng thứ Hai hàng tuần, ngay sau khi toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị chào Cờ, hát Quốc ca và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo Viện tổ chức họp giao ban, có Chánh văn phòng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh tham dự.
Tại cuộc giao ban này, lãnh đạo Viện tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần vừa qua. Từ những tin báo, tố giác về tội phạm đến những vụ việc, vụ án nổi cộm, có khó khăn, vướng mắc; những công việc trọng tâm cần quan tâm thực hiện…đều được xem xét, đề ra giải pháp để chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Trên cơ sở đó, đồng chí Viện trưởng có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng đồng chí Phó Viện trưởng để thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với khối, địa bàn được phân công phụ trách. Tùy từng cuộc họp, từng nội dung, Văn phòng tổng hợp có thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng đến các Phòng, các VKS cấp huyện để thực hiện.
Cùng với việc đổi mới hình thức, nội dung giao ban hàng tháng, quý; việc tổ chức giao ban lãnh đạo VKSND tỉnh hàng tuần, VKSND tỉnh Phú Yên còn tiếp tục đổi mới việc xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để hạn chế, khắc phục những tồn tại, thiếu sót của năm trước; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao phụ trách, đề cao tính chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ...
Điểm mới nữa của Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021 là đã tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết công tác trong 06 tháng đầu năm bằng báo cáo điện tử trình chiếu video clip tại Hội nghị (thay thế phương thức truyền thống là báo cáo giấy thông thường đọc tại hội nghị). Để việc xây dựng báo cáo đạt chất lượng, hiệu quả, đã tham mưu lãnh đạo Viện yêu cầu các Phòng VKSND tỉnh và VKSND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, cung cấp những hình ảnh, video, clip... nổi bật, phản ánh đầy đủ, khách quan, cụ thể cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong quản lý chỉ đạo điều hành; hoạt động nghiệp vụ; tổ chức cán bộ; thanh tra, kiểm tra; công nghệ thông tin; bảo đảm điều kiện hoạt động... làm tư liệu phục vụ xây dựng báo cáo chung của toàn tỉnh (cũng là để làm tư liệu bổ sung cho phòng truyền thống của VKSND tỉnh), kết quả bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực. Đây là sự đổi mới, bứt phá trong việc xây dựng báo cáo, khắc phục được tình trạng đơn điệu khi trình bày báo cáo giấy tại Hội nghị, đảm bảo tính trực quan, sinh động và thuyết phục thông việc sử dụng hình ảnh thể hiện, minh họa đã làm toát lên những kết quả nổi bật ở từng khâu, lĩnh vực công tác; đồng thời, với lối dẫn truyền cảm, cách diễn đạt lưu loát, rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu... đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, cuốn hút, gây ấn tượng trong cán bộ, công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh và huyện, mở ra một hướng mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng báo cáo, phù hợp với xu thế của thời đại mới - thời đại phát triển mạnh mẽ về khoa học, kĩ thuật.
Từ đó, đã nâng lên về chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết quả của từng khâu công tác đã chuyển biến rõ rệt theo đúng kế hoạch, chương trình đã đề ra. VKSND hai cấp tỉnh và huyện luôn tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm;thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT của Liên ngành Trung ương; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Việc phê chuẩn và ban hành các lệnh, quyết định thuộc thẩm quyền; việc kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; không để xảy ra đình chỉ điều tra vì hành vi của bị can không cấu thành tội phạm hoặc VKS truy tố tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Công tác kiểm sát giam giữ, thi hành án hình sự bảo đảm hoạt động giữ, giam, bắt buộc chữa bệnh và thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra việc giam giữ không có căn cứ, quá hạn; công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính có nhiều nội dung đột phá, đem lại hiệu quả cao...


Kiểm sát giam giữ, thi hành án hình sự


Kiểm sát thi hành án dân sự

Trong thời gian tới, VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành; đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021…
Thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của VKSND tối cao, của tỉnh và VKSND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới.
Hai là, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm của VKS đối với hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu kiên quyết không để xảy ra oan, sai nhưng cũng không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Ba là, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” và phương châm “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả” của VKSND tối cao; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo VKSND hai cấp, lãnh đạo các Phòng thuộc VKSND tỉnh; phát huy đoàn kết, gương mẫu trong công việc, lối sống và thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ kiểm sát. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đơn vị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” của Tỉnh ủy Phú Yên và lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”…
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trao giấy khen cho 6 tập thể
và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm 
thực hiện 3 Kế hoạch của Ban cán sự đảng về công tác cán bộ

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách được cấp, hỗ trợ; sử dụng tài chính, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.
Sáu là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2021...

NGỌC THẢO - BÍCH TRÂM (vkspy.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,515
  • Tháng hiện tại18,153
  • Tổng lượt truy cập1,907,987
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây