Chủ động chuẩn bị tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Chủ nhật - 08/08/2021 20:55
Đồng chí Phạm Đại Dương (áo trắng) kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh tại thao trường Suối Cối (huyện Đồng Xuân). Ảnh: TẤN NGHĨA
Đồng chí Phạm Đại Dương (áo trắng) kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh tại thao trường Suối Cối (huyện Đồng Xuân). Ảnh: TẤN NGHĨA

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2021. Đây là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND).

Theo kế hoạch, diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 dự kiến diễn ra trong tháng 9 tới. Trao đổi với Báo Phú Yên về công tác chuẩn bị, đại tá Phan Anh Khoa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết:

- Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương nói chung, xây dựng KVPT nói riêng đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trình độ quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trong hoạt động KVPT được nâng lên, tạo tiền đề xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

* Diễn tập KVPT tỉnh lần này có ý nghĩa như thế nào, thưa đại tá?

- Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5; rút kinh nghiệm từ những lần diễn tập trước, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 và triển khai thực hiện bảo đảm khoa học, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ tác chiến, khả năng mọi mặt của địa phương.

Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới. Mục đích diễn tập là nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện ở các cấp; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể LLVT và nhân dân địa phương trong xây dựng và hoạt động KVPT; góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa phương trước mọi tình huống. Đồng thời, đây cũng là dịp để bồi dưỡng, học tập cả lý luận và thực tiễn về kiến thức quốc phòng an ninh; đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng trong KVPT tỉnh.

Theo đó, diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển LLVT tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Đại tá Phan Anh Khoa

* Thưa đại tá, để đạt được mục đích, yêu cầu đó, công tác chuẩn bị cho diễn tập đã được tiến hành như thế nào?

- Diễn tập KVPT tỉnh lần này diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Để cuộc diễn tập thành công, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh đã vào cuộc, tập trung, nỗ lực, chuẩn bị về mọi mặt, đáp ứng các điều kiện cho diễn tập, từ kế hoạch, hệ thống văn kiện đến bảo đảm cơ sở vật chất.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết, ban hành các chỉ thị, kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo đến việc tổ chức khảo sát, xây dựng ý định diễn tập, xin ý kiến các cơ quan chức năng của Quân khu 5, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt. Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và ý định diễn tập đã được phê duyệt, ban chỉ đạo thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, khung cán bộ tham gia diễn tập; xây dựng kế hoạch, ban hành các quyết định, quy định và xác định thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị.

Theo đó, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp; quá trình chuẩn bị thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Quân khu 5 và của Tỉnh ủy. Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập đúng tiến độ, đúng quy định. Đồng thời phối hợp với các đơn vị xây dựng sở chỉ huy, các công trình quân sự tập trung bảo đảm an toàn, bí mật, phù hợp với điều kiện địa hình. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức diễn tập KVPT cho khung diễn tập cấp tỉnh. Lớp tập huấn sẽ phổ biến nội dung, phương pháp, thứ tự hành động của từng cơ quan, từng vai tập trong các giai đoạn diễn tập như: tổ chức hội nghị ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị UBND chỉ thị đảm bảo tác chiến phòng thủ; hướng dẫn thứ tự, nội dung các bước vận hành cơ chế thiết quân luật cấp huyện, các bước tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bất thường ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Từ đó hoàn chỉnh ý tưởng, xây dựng phương án diễn tập, đảm bảo sát với tình hình thực tế.

Với sự nỗ lực của Bộ CHQS tỉnh, cùng các sở, ngành địa phương, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Ngày 1/7 vừa qua, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã trực tiếp kiểm tra và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ CHQS tỉnh.

* Được biết, nội dung, quy mô diễn tập KVPT tỉnh năm 2021 có nhiều điểm mới, yêu cầu cao. Do đó, với những đồng chí, nhất là những cán bộ chủ trì lần đầu tiên tham gia diễn tập hoặc trước đây có tham gia nhưng trên cương vị, chức trách khác nên ít nhiều sẽ lúng túng khi tiếp cận các nội dung. Ý kiến của đại tá về vấn đề này như thế nào?

- Để thực hiện tốt “vai diễn” của mình, yêu cầu các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập phải quán triệt sâu sắc,vận dụng sáng tạo các quan điểm, cơ chế, tư tưởng quân sự, quốc phòng, đối ngoại của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, phù hợp với địa bàn, bám sát vào kịch bản. Đề nghị các cấp, ngành, lực lượng nắm chắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, ý định, nội dung, quy mô, nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị mình, khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Từng thành viên khung tập, lực lượng tham gia xác định và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực chủ động nghiên cứu học tập, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, nắm chắc các nội dung được bồi dưỡng. Tổ chức diễn tập với phương châm: “Cơ bản, hiệu quả, thiết thực”, bí mật, an toàn tuyệt đối, nhất là trong cơ động lực lượng, thực binh, bắn chiến đấu. Kết hợp diễn tập với tuyên truyền, giáo dục, công tác dân vận… làm cho các cấp, ngành và toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự quốc phòng, an ninh diễn tập KVPT năm 2021.

 * Xin cảm ơn đại tá!

 XUÂN HIẾU (PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,768
  • Tháng hiện tại7,348
  • Tổng lượt truy cập2,095,532
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây