Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 của Chính phủ

Thứ hai - 19/07/2021 20:56
Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 (tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ); UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên; trong đó chú trọng thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh yêu cầu các các cấp, các ngành, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các địa phương luôn nêu cao tinh thần“chống dịch như chống giặc”; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, tấn công là chủ động, là đột phá; phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, thường xuyên, lâu dài, quyết định; thực hiện toàn diện, toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa ở những nơi có ổ dịch với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân là chủ thể, là trung tâm và sự ổn định phát triển của doanh nghiệp lúc này là quan trọng. Thực hiện nghiêm phương châm “vắc-xin + 5K” và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ toàn diện, rộng rãi, trong đó vắc-xin là yếu tố quyết định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, xử lý, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, cần thiết, phù hợp để tăng cường phòng, chống, khoanh vùng, cách ly, dập dịch và tích cực điều trị; động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để mọi người, mọi nhà tập trung phòng, chống dịch hiệu quả. Lãnh đạo UBND tỉnh được phân công chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tại các điểm nóng xảy ra dịch, không để ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục quyết liệt, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh nhằm ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi và dập dịch triệt để; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, nội dung thống nhất của Thủ tướng Chính phủ tại mục I của Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 và văn bản hướng dẫn có liên quan, chủ động tham mưu UBND tỉnh các chế độ, chính sách phù hợp để hỗ trợ các đối tượng trực tiếp tham gia phòng, chống Covid-19 như: Cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc-xin tại các cơ sở y tế công lập; tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tích cực tham gia đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19; cùng chung sức, đồng lòng huy động tổng hợp mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi chiến lược tiêm vắc-xin, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh.

Căn cứ yêu cầu phòng chống dịch và hướng dẫn của Bộ Y tế, giao Sở Y tế chủ động hướng dẫn các ngành, các địa phương rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh bổ sung các đối tượng khác được ưu tiên tiêm vắc-xin theo quy định tại điển I Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Chương trình hành động số 01-CTr/UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh và các chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất nhận thức về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng không bi quan, dao động, mất bình tĩnh, mất bản lĩnh mà phải xem khó khăn, thách thức thành động lực để nỗ lực phấn đấu, vươn lên, khẳng định, trưởng thành, phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, đưa ra nhiệm vụ giải pháp đúng hướng, phù hợp, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả. Các sở, ngành, đơn vị và địa phương luôn xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống, khống chế nhanh nhất dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn, không để lây lan trên diện rộng, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không để đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các địa phương tiếp tục chủ động dự phòng, dự trữ và các nguồn khác để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các Chương trình hành động, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời, ban hành và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của từng sở, ban, ngành và địa phương. Người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa 3 phương phải chịu trách nhiệm và trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Nhà đầu tư, doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp tục ổn định, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư, không gây gián đoạn đầu tư, nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng; kiên quyết tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối quý III/2021 đạt tối thiếu 60% kế hoạch vốn (nếu đến ngày 30/9/2021 dự án nào không đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn thì sẽ rà soát, cắt giảm và điều chuyển vốn qua cho các dự án khác thực hiện nhanh và giải ngân tốt) và cuối năm 2021 đạt 95-100% kế hoạch vốn được giao. Kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong đầu tư công. Chủ động hỗ trợ hiệu quả, thiết thực doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo thẩm quyền.

- Các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và họp, làm việc trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tăng cường phân cấp, phân quyền giữa UBND tỉnh với các sở, ngành và địa phương bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, đồng bộ, liên thông, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành gắn với tinh giản giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương có liên quan rà soát, nghiên cứu tham mưu cập nhật lại các phương án điều hành nền kinh tế tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2021 để phù hợp với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và thực tế diễn biến tình hình dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh đảm bảo chặt chẽ về nội dung và trình tự thủ tục theo quy định. Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 kịp thời, phù hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính theo dõi, bám sát diễn biến tình hình, chủ động cân đối thu, chi ngân sách để tham mưu UBND tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2021. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác. Phối hợp với Cục Thuế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2021.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương ra soát bình ổn giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu của người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát lan rộng trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá. Tham mưu đề xuất các giải pháp phù hợp bảo đảm duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh; bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho người dân. Tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện ngay việc hỗ trợ giảm giá điện, giãn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện theo tinh thần Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu đối với các sản phẩm, ngành hàng xuất khẩu chủ lực có lợi thế và khả năng cạnh tranh của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động chỉ đạo thời vụ sản xuất và ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, hạn chế tối đa thiệt hại. Có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các địa phương tổ chức hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ nông sản đang vào vụ thu hoạch, nhất là tại những địa phương vùng dịch.

Sở Giao thông vận tải: - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan sớm có hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải, nhất là vận chuyển công nhân giữa nơi ở và cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Chủ động rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển nông sản đến các vùng miền trong thị trường nội địa.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và chuẩn bị xây 5 dựng Kế hoạch sử dụng đất câp huyện năm 2022; tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định. Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại một số địa phương để chủ động, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, báo cáo đề xuất giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương rà soát đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh và khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương chủ động rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, văn hóa, thể thao, giải trí... để kịp thời tham mưu UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phục hồi ổn định kinh doanh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 bảo đảm an toàn, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, chú trọng công tác phòng tránh tai nạn thương tích, nhất là phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng phương án triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phản ảnh trung thực, khách quan, kịp thời, đúng bản chất tình hình và công tác phòng chống dịch để nhân dân có đủ thông tin, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch vì sức khỏe của bản thân và của cộng đồng. Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý công việc trên môi trường mạng, tổ chức phòng họp không giấy, tăng cường họp trực tuyến; đảm bảo hệ thống kết nối họp trực tuyến thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19.

Công an tỉnh chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tập trung phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo, tài chính, tội phạm qua mạng; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

BCH Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các địa phương tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. - Chuẩn bị chặt chẽ các nội dung, điều kiện có liên quan tổ chức thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Yên: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm tối đa chi phí, tiếp tục giảm lãi suất cho vay để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng, ngân hàng; sớm có phương án xử lý lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Thủy Loan (phuyen.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,780
  • Tháng hiện tại89,385
  • Tổng lượt truy cập2,086,897
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây