Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (*)

Thứ hai - 12/12/2022 01:37
Chiều 9/12, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các quý vị đại biểu khách mời;

Kính thưa bà con cử tri và Nhân dân trong tỉnh;

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung được xem xét, quyết định.

Tại kỳ họp, chúng ta được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền các cấp và Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cần nghiêm túc tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh, thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu và giải trình của các cơ quan liên quan, HĐND tỉnh đã thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đồng thời thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Các nội dung được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn một số thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề nổi lên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, chính quyền các cấp thời gian qua được cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Nội dung chất vấn đã đi thẳng vào vấn đề, có trọng tâm, trọng điểm; người được chất vấn đã giải trình, làm rõ vấn đề được chất vấn, lộ trình giải quyết, khắc phục, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu, tiếp thu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề đại biểu nêu. HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn.

 

Có thể nói, mặc dù chúng ta đang bước vào những ngày cuối năm công việc rất bận rộn, nhưng các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023.

 

Kính thưa các đồng chí, vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể các đại biểu tham dự kỳ họp;

 

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trong nước; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn; giá nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa có chiều hướng tăng cao; sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn,... Trước bối cảnh đó, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh là rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, vừa phải nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, vừa sớm khắc phục, giải quyết những tồn tại và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển KT-XH mà các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra tại kỳ họp. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, tôi đề nghị tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

 

Thứ nhất, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành KT-XH, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tập trung xây dựng các kịch bản điều hành phát triển KT-XH cụ thể từng tháng, quý, năm; chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh và đề nghị tập trung vào một số nội dung trọng tâm, đó là:

(1) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phục hồi và phát triển KT-XH theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch; thúc đẩy sớm phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên.

(2) Nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp theo hướng “Kinh tế nông nghiệp”; xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; ứng phó, khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng chú trọng phát triển ngành nghề đã có thương hiệu và thị trường tiêu thụ.

(3) Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên); quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc bố trí và sử dụng vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh... Tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư những dự án ngoài ngân sách đã quá thời hạn nhưng chưa triển khai, các dự án chậm tiến độ do lỗi của chủ đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng; kiểm soát chặt chẽ về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Cao Thị Hòa An phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: ANH NGỌC

 

(4) Tổ chức thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách theo dự toán; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm.

(5) Chú trọng cải thiện năng lực tham mưu, điều hành và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, cụ thể, thực chất, hiệu quả nhằm cải thiện các chỉ số PCI, PAPI năm 2023, để nền hành chính công của tỉnh thực sự lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

(6) Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Có phương án đảm bảo cơ sở vật chất ngành y tế, không để thiếu thuốc, phương tiện, vật tư y tế để phòng, chữa bệnh. Chăm lo, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Chú trọng ứng dụng công nghệ số; kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu, độc hại, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch.

(7) Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh. Tập trung nắm chắc, nhận định và dự báo sát tình hình, có phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh, giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là trước, trong và sau tết Nguyên Đán, đảm bảo Nhân dân đón Tết Quý Mão - 2023 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

Ngay sau khi kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các ý kiến, kết luận của Chủ tọa kỳ họp; các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp này.

Thứ hai, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được ban hành và việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng, bức xúc của cử tri; phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua và vận động Nhân dân thực hiện.

Thứ ba, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Đồng thời, giám sát các cấp, các ngành trong việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW, 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu;

Kính thưa toàn thể cử tri và bà con Nhân dân trong tỉnh;

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa VIII đã thành công tốt đẹp. Qua mỗi kỳ họp, HĐND tỉnh có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới và tự hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh nhà và sự kỳ vọng của toàn thể cử tri, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao của các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các cơ quan của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị kỳ họp; cùng với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ; trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; cảm ơn các cơ quan thông tin, báo chí đã dự và tuyên truyền hoạt động của kỳ họp đến với cử tri và Nhân dân. HĐND tỉnh tin tưởng rằng, với kết quả của kỳ họp và tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, tạo đà để hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới 2023 và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, với tình cảm chân thành, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII.

Xin trân trọng cảm ơn.

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

Theo PYO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay848
  • Tháng hiện tại47,124
  • Tổng lượt truy cập2,296,911
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây