Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2021

Thứ ba - 10/08/2021 21:42
Sắn của nông dân sau khi thu hoạch được chở đến Nhà máy Tinh bột sắn FOCOCEV Sông Hinh để chế biến. Ảnh: PV
Sắn của nông dân sau khi thu hoạch được chở đến Nhà máy Tinh bột sắn FOCOCEV Sông Hinh để chế biến. Ảnh: PV

Trong 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, cùng với cả nước, tỉnh ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, sau một thời gian được kiểm soát tốt, đã xuất hiện nhiều ca bệnh lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh đã chủ động, tích cực, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả tích cực.

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2021 đạt 0,86%, quý II/2021 đạt 4,05% và 6 tháng đầu năm đạt 2,62% (KH 7,35%).

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn 3.035 tỉ đồng, đạt 35% kế hoạch, tăng

45,8% so với cùng kỳ (KH 8.635 tỉ đồng) (Tính đến ngày 31/7/2021 thu đạt 4.502 tỉ đồng, đạt 52% kế hoạch).

+ Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 108,6 triệu USD, đạt 51,7% kế hoạch, tăng

10,6% so với cùng kỳ (KH 210 triệu USD) (Tính đến ngày 31/7/2021 kim ngạch

xuất khẩu đạt 123,1 triệu USD, đạt 58,6% kế hoạch).

+ Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 9.035,2 tỉ đồng, đạt 41,1% kế

hoạch, giảm 13% so với cùng kỳ (KH 22.000 tỉ đồng).

+ Tỉ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 69,9% (KH 71,1%)

+ Tỉ lệ giải quyết việc làm 13.169 lao động, đạt 52,67% kế hoạch (KH

25.000 lao động)

+ Tỉ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế 92,2% (KH >91,5%).

+ Tỉ lệ lao động tham gia BHXH/tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế là 16,2% (KH 15,8%).

+ Tỉ lệ giao quân đạt 100% chỉ tiêu theo quy định.

Cụ thể trên một số lĩnh vực như sau:

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN TỪNG LĨNH VỰC

 1. Về kinh tế:

- Trong điều kiện khó khăn chung, sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục được xác định là lĩnh vực góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 4,2% so cùng kỳ. Năng suất, sản lượng và giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh đều tăng so với cùng kỳ như: sắn tăng hơn 2 tấn/ha, mía tăng 12,4 tấn/ha; đặc biệt năng suất lúa vụ đông xuân đạt 77,85 tạ/ha, tăng 2,75 tạ/ha, đây là vụ lúa có năng suất đạt cao nhất từ trước đến nay. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Đáng chú ý, đàn heo tăng gần 29% so với cùng kỳ; mô hình nuôi công nghiệp, trang trại đang tiếp tục phát triển. Đã khống chế bệnh LMLM và đang tập trung khống chế bệnh viêm da nổi cục đang xảy ra trên đàn bò. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng được tập trung chỉ đạo. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng giảm 28% so cùng kỳ; xảy ra 03 vụ cháy rừng trồng, với diện tích 29ha. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 46.645 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 40.869 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ (trong đó, cá ngừ đại dương đạt 2.119 tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, toàn tỉnh đạt bình quân 17,2 tiêu chí/xã; có 02 huyện nông thôn mới; 55/83 xã nông thôn mới, 05 xã nông thôn mới nâng cao, 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 04 vườn mẫu nông thôn mới.

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp có nhiều cố gắng để khôi phục và phát triển sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm thực hiện 9.573 tỉ đồng, đạt 46% kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ (tính 7 tháng đạt 11.000 tỉ đồng, đạt 53,3% kế hoạch, tăng 7,8% cùng kỳ). Hoạt động thương mại và dịch vụ cơ bản ổn định; riêng hoạt động dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 phải tạm dừng hoạt động trong một số thời điểm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện đạt 50% kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ (7 tháng đạt 54,6% kế hoạch, tăng 4,4% so cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu tăng gần 11% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 325.220 lượt khách, chỉ đạt 16,2% kế hoạch và giảm 25% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đón 1.545 lượt, giảm 75% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 331 tỉ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ (7 tháng tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 325.570 lượt, đạt 16,3% kế hoạch, giảm 52,3% so với cùng kỳ). Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1.767 tỉ đồng, tăng gần 10% so cùng kỳ, nhưng doanh thu vận tải hành khách giảm gần 13% so cùng kỳ. Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông thực hiện 607 tỉ đồng, tăng trên 2% so cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 7,5% và tổng dư nợ cho vay tăng gần 5% so với đầu năm 2021, trong đó nợ xấu khoảng 269 tỉ đồng, chiếm 0,71% tổng dư nợ (năm 2020 là 1,1%).

- Công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh được tập trung thực hiện, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới là 241 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 2.522 tỉ đồng (giảm 1,2% về số doanh nghiệp và 15% về số vốn so với cùng kỳ); 88 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động; 57 doanh nghiệp giải thể (7 tháng đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 249 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 2.600 tỉ đồng). Đến nay, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 3.844 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 71.573 tỉ đồng; 166 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 01 liên hiệp hợp tác xã (tăng 07 HTX so với đầu năm 2021).

- Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm là 3.035 tỉ đồng, đạt 57,4% dự toán Trung ương giao, đạt 35% dự toán tỉnh, tăng gần 46% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa là 2.978,4 tỉ đồng, đạt 57% dự toán Trung ương giao và đạt gần 35% dự toán tỉnh, tăng 46% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất là 1.772 tỉ đồng, đạt 60% dự toán Trung ương giao, 50% dự toán tỉnh, tăng 13% so với cùng kỳ. Đối với khối huyện, có 02 địa phương thu đạt trên 50% dự toán giao, gồm huyện Sơn Hòa 90%, Đồng Xuân 61%, các địa phương còn lại thu chưa đạt tiến độ đề ra (7 tháng tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.502 tỉ đồng, đạt 85,2% dự toán Trung ương giao, đạt 52,1% dự toán tỉnh). Tổng nợ thuế có khả năng thu trên địa bàn tỉnh là 182 tỉ đồng, chiếm 4,6% so với tổng thu nội địa (7 tháng tổng nợ thuế có khả năng thu trên địa bàn toàn tỉnh là 187 tỉ đồng, chiếm 3,5%). Tổng chi ngân sách địa phương 4.730 tỉ đồng, đạt 51% dự toán Trung ương giao và đạt 37% dự toán tỉnh (7 tháng chi đạt 5.587 tỉ đồng, đạt 59,8% dự toán Trung ương giao, đạt 44% dự toán tỉnh giao); các lĩnh vực chi ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ dự toán được giao, đáp ứng nhiệm vụ thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 9.035 tỉ đồng, giảm 13% so cùng kỳ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế, nhất là việc huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, chủ yếu tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp, do nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch. Giá trị giải ngân vốn ngân sách địa phương quản lý đến ngày 30/6/2021 là 1.336 tỉ đồng, bằng 23% kế hoạch vốn (đến ngày 15/7/2021 giải ngân đạt 26,44% kế hoạch, trong đó khối tỉnh đạt 28,6%; khối huyện đạt 23% kế hoạch vốn). Tập trung xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời đang tập trung rà soát đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công theo nguyên tắc, tiêu chí giãn tiến độ thực hiện, hoặc xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh nhằm đảm bảo cân đối với nguồn thu ngân sách thực tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh bằng các hình thức phù hợp trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp, làm việc với hàng chục nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh trong các lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, phát triển đô thị, năng lượng tái tạo, bất động sản, cảng biển; chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư 06 dự án ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư hơn 1.954 tỉ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 dự án; phối hợp tổ chức động thổ, khởi công một số dự án ngoài ngân sách. Tiếp tục tập trung hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, hoàn chỉnh thủ tục thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với các dự án ngoài ngân sách đăng ký đầu tư trên địa bàn; trong đó có các dự án bất động sản trên địa bàn TP Tuy Hòa tập trung triển khai xây dựng đưa vào khai thác trong năm 2021. Đồng thời tiếp tục rà soát xử lý theo quy định các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai, nhưng không có lý do chính đáng để giao lại các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án.

- Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng được quan tâm. Đang tập trung tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời phối hợp với nhà tài trợ, đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành 24 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Hoàn thiện việc cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp, đồng bộ thống nhất vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh; phối hợp hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định. Tiếp tục thẩm định và thống nhất chủ trương cho một số đơn vị tư vấn, nhà đầu tư tiếp cận nghiên cứu, đề xuất ý tưởng quy hoạch tại một số khu vực, dự án trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường được tập trung chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp 1.467 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đạt 21% kế hoạch năm; lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp 572.188 giấy chứng nhận, đạt 98,47% diện tích đủ điều kiện cần cấp. Đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố. Công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản được tập trung chỉ đạo. Đã kiểm tra, xử phạt một số đơn vị có hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản đất, cát trên địa bàn tỉnh.

 

Các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: TRUNG HIẾU

2. Về văn hóa - xã hội:

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn, nhất là trong dịp lễ, Tết. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã giải quyết việc làm mới cho 13.169 lao động, đạt 53% kế hoạch. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, toàn tỉnh có khoảng 11.700 người thất nghiệp, chiếm khoảng 2,3% trong lực lượng lao động toàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, các ngành chức năng, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo công tác dạy và học phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Các trường đã tổ chức tổng kết năm học theo đúng kế hoạch. Đã tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 và tổ chức 02 đợt thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng thời với nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, toàn tỉnh có 183/364 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 50%. Đang tập trung triển khai tổ chức dạy học trực tuyến tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2021-2022.

- Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều cố gắng. Kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết và tổ chức điều trị các trường hợp mắc sốt xuất huyết, sốt rét, tay - chân - miệng. Công tác vận động nhân dân tham gia BHYT đạt kết quả tốt, tỉ lệ người dân tham gia BHYT đến nay chiếm 92,2% dân số toàn tỉnh, tăng 0,7% so cuối năm 2020. Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; đã thành lập 121 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 2.554 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, qua đó đã phát hiện và xử lý 26 cơ sở không đạt tiêu chuẩn.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19: Quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, cả hệ thống chính trị nhanh chóng vào cuộc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; hàng ngày Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức giao ban và đi kiểm tra thực tế để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Đã thành lập 06 tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh, 01 sở chỉ huy tiền phương, 09 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 (tổng số giường điều trị 1.500 giường); tổ chức các điểm chốt, chặn; phong tỏa, cách ly, truy vết nhanh, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý môi trường; hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/8/2021. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến 08 giờ ngày 10/8/2021, tổng số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng có 1.958 ca, trong đó: TP Tuy Hòa 1.058 ca, huyện Phú Hòa 407 ca, huyện Tuy An 150 ca, TX Đông Hòa 123 ca, Sơn Hòa 68 ca, Đồng Xuân 47 ca, Tây Hòa 45 ca, Sông Hinh 32 ca và TX Sông Cầu 28 ca. Để góp phần nhanh chóng khống chế dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh đã tích cực huy động từ nhiều nguồn để có được nhiều nhất, sớm nhất số lượng vắc xin phòng COVID-19. Đến nay, đã tổ chức tiêm 04 đợt, với các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ bảo đảm an toàn, hiệu quả và không để lãng phí. Kết quả có 45.091 người tiêm, trong đó 6.972 người tiêm đủ 02 mũi vắc xin và 38.119 người tiêm mũi 1. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai tiêm đợt 5,6,7 và ban hành kế hoạch tiêm đến cuối năm 2021, phấn đấu đạt được mục tiêu 95% số đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh được tổ chức phù hợp với tình hình dịch COVID-19 theo hướng giảm quy mô, số lượng người tham dự. Công tác thông tin, truyền thông trên báo chí và mạng xã hội tập trung đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, kết quả Đại hội XIII của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục duy trì vận hành ổn định hệ thống hạ tầng, bảo đảm an toàn an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ và kết quả các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, đời sống được chú trọng; đẩy mạnh hoạt động điểm kết nối cung- cầu công nghệ nhằm tư vấn công nghệ, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm khoa học.

- Hoạt động đối ngoại có nhiều tiến bộ, tích cực mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực với các đối tác như Hòa Kỳ, Pháp, Cuba. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào được thực hiện chặt chẽ. Tổ chức các hội nghị quốc tế “Đối tác phát triển Phú Yên - Lãnh sự Đoàn”, “EVFTA - Cơ hội cho mặt hàng chủ lực của tỉnh Phú Yên”. Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2021 và làm việc với đoàn chuyên gia cao cấp Ngân hàng thế giới về tiến độ thực hiện dự án do WB tài trợ trên địa bàn.

3. Về quốc phòng - an ninh:

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch. Giao quân năm 2021 đạt chỉ tiêu giao. Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên phòng được tăng cường. Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường, thị trấn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đã triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí so cùng kỳ.

4. Về công tác nội vụ, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng và công tác tôn giáo.

- Tập trung phối hợp tham mưu, kiện toàn một số chức danh cán bộ chủ chốt ở các sở, ngành, địa phương. Tập trung chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, an toàn, đúng luật, thành công với tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,9%. Phê duyệt tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 của các đơn vị, địa phương (gồm 1.877 biên chế công chức, 17.106 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập), giảm 28 biên chế công chức, 530 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đã giải quyết cho 105 công chức, viên chức nghỉ hưởng chế độ theo quy định. Tập trung chuẩn bị các điều kiện có liên quan tổ chức thi tuyển công chức, viên chức giáo viên, thi nâng ngạch từ cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chưa tổ chức được, dự kiến thực hiện hoàn thành trong năm 2021.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. Thực hiện quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực, gắn với rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đến nay, từ khâu tiếp nhận, tham mưu xử lý, phát hành văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh đều thực hiện trên môi trường điện tử, không tiếp nhận, ban hành văn bản giấy trừ văn bản mật và các văn bản bắt buộc gửi văn bản giấy theo quy định.

Công tác Thi đua - Khen thưởng được thực hiện chặt chẽ. Đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật.

5. Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Công tác tuyên truyền, phổ biến các luật khi có hiệu lực thi hành được chú trọng. Xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ hơn. Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm và duy trì thường xuyên từ cấp tỉnh đến cơ sở; trực tiếp đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp 939 lượt công dân/891 vụ việc, giảm hơn 10% so với cùng kỳ; tiếp nhận 705 đơn khiếu nại, tố cáo, giảm 27% so với cùng kỳ, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết xong 65% đơn khiếu nại và 100% đơn tố cáo; các trường hợp còn lại đang xem xét, giải quyết trong thời gian quy định. Công tác thanh tra được quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch. Công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo và phối hợp đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra và xử lý các vụ việc về tham nhũng, lãng phí.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: PV

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn một số hạn chế như:

- Một số chỉ tiêu chủ yếu tuy có tăng so với cùng kỳ, nhưng tỉ lệ tăng thấp so với các năm gần đây và đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể tăng so với cùng kỳ.

- Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án chậm so với kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số địa phương thực hiện chưa quyết liệt. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường còn hạn chế; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khoáng sản cát vẫn còn diễn biến phức tạp; việc quy hoạch, tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường chậm. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân tại cấp huyện đạt thấp so với kế hoạch.

- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm. Đào tạo, thu hút nhân lực ngành Y tế chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng một số dịch vụ y tế còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu xã hội; triển khai công tác khống chế, dập dịch COVID-19 bước đầu gặp lúng túng. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng so với cùng kỳ; đời sống một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn. Các đề tài khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn phục vụ đời sống, sản xuất hiệu quả còn thấp. Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm có mặt chưa tốt, xảy ra 02 trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể với 94 người mắc.

- Chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở một số địa phương còn hạn chế. Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với một số loại tội phạm chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tội phạm đánh bạc, cố ý gây thương tích, tín dụng đen, ma túy diễn biến phức tạp.

- Chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh còn thấp so với chỉ tiêu của Chính phủ. Các chỉ số liên quan cải cách hành chính PCI, PAPI, PAR Index chưa có sự cải thiện đáng kể, có chỉ số giảm điểm, giảm thứ bậc so năm trước.

* Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế:

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên ngoài nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng thời tiết khô hạn, đặc biệt là dịch COVID-19 chưa kiểm soát được trên toàn cầu, nhất là khu vực Đông Nam Á đang bùng phát mạnh; trong nước dịch bùng phát lại; trên địa bàn tỉnh dịch đã bùng phát từ ngày 23/6/2021 và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn, dẫn đến tăng trưởng của các ngành kinh tế tỉnh đạt thấp so kế hoạch và các năm gần đây, nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do:

+ Chất lượng công tác tham mưu, đề xuất của một số ngành, địa phương còn hạn chế, chưa nghiên cứu kỹ các quy định, quy trình, thủ tục; nhiều trường hợp tham mưu, đề xuất chung chung, không nêu rõ chính kiến, quan điểm đối với nội dung thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; một số sở, ngành, địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa quyết liệt, sâu sát trong lĩnh vực phân công, phân cấp quản lý; thụ động trong việc triển khai nhiệm vụ, nặng về chờ chỉ đạo của cấp trên, của UBND tỉnh.

+ Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong nhiều trường hợp còn thiếu chủ động, chưa hiệu quả, trách nhiệm chưa cao; nhất là sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức một số sở, ngành, địa phương có tư tưởng sợ trách nhiệm, né tránh, thiếu cương quyết trong tham mưu, xử lý dẫn đến một số nội dung xử lý chậm, không đảm bảo chất lượng. Trình độ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH NĂM 2021

Theo dự báo những tháng cuối năm 2021, tình hình trong nước và tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... diễn biến khó lường. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trên cơ sở phân tích tình hình, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế. Trong những tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế trên địa bàn, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong những tháng còn lại cuối năm 2021 là tập trung phòng chống dịch COVID-19, kiên trì và linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương trong từng thời điểm cụ thể, quyết tâm sớm khống chế dịch trên địa bàn tỉnh.

2. Kịp thời xây dựng, ban hành các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trước mắt tập trung đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm thế mạnh của tỉnh có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định, ít ảnh hưởng dịch bệnh; chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng chống hạn và phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; sớm khôi phục, phát triển dịch vụ du lịch; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; triệt để tiết kiệm chi theo quy định, ưu tiên nguồn lực phòng chống dịch. Tập trung lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình; gắn trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí kế hoạch. Quản lý, sử dụng hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tuyến; ban hành Danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025; chủ động hoàn tất các thủ tục liên quan lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng... sau khi dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát, triển khai thực hiện ngay. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó chú trọng thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân và mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, sớm khống chế, dập tắt dịch bệnh trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; phối hợp tổ chức đảm bảo chu đáo, an toàn tuyệt đối các hoạt động Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2021.

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương theo kế hoạch. Tập trung chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung và các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục giữ vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, tiếp công dân. Tăng cường công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

6. Tiếp tục sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý, thay thế, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, góp phần cắt giảm thời gian, giấy tờ và minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021 là hết sức khó khăn. Đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chung sức, chung lòng, đề cao tinh thần, cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

 (PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Hôm nay1,598
  • Tháng hiện tại10,802
  • Tổng lượt truy cập2,213,388
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây